Tworzymy świat

tworzymy swiat

Innowacja pedagogiczna pt. „Tworzymy świat” została opracowana przez panią Anetę Jabłońską dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu, jako rozszerzenie zajęć komputerowych. Będzie ona polegała na wprowadzeniu nauczania problemowego, metody projektów  oraz nowoczesnych środków dydaktycznych do nauczania.

 Innowacja rozpocznie się od września 2014 roku, i będzie trwała przez rok, do czerwca 2015 roku. Zostanie nią objętych sześcioro dzieci z klasy II i III. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. W sumie w roku szkolnym odbędzie się 30 spotkań po 2 godziny.

Głównym celem programu jest rozwijanie umiejętności programistycznych uczniów zdolnych. Realizacja tego celu pozwoli również skierować uwagę uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera i Internetu oraz zagospodaruje ich czas wolny.

Podczas realizacji programu będą realizowane następujące cele szczegółowe:

 • Uczeń zna program Scratch i potrafi pisać programy w tym środowisku;
 • Uczeń potrafi skonstruować, według instrukcji, robota z klocków LEGO WeDo;
 • Uczeń potrafi napisać program sterujący skonstruowanym  z klocków LEGO WeDo robotem;
 • Uczeń zna pojęcie pętli, czujnika, silnika, algorytmu, zmiennej, procedury, HUB USB;
 • Uczeń potrafi tworzyć proste algorytmy;
 • Uczeń doskonali umiejętność współpracy w grupie;
 • Uczeń doskonali umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Uczeń doskonali umiejętność wytrwałego dążenia do celu;
 • Uczeń kształtuje naukowy styl działania i myślenia;
 • Uczeń kształtuje nawyki samokształceniowe;
 • Uczeń kształtuje umiejętność podejmowania planowanych działań;

Tematyka zajęć:

Lp.

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1

Zajęcia organizacyjne – wspólne określeniezasad obowiązujących podczas zajęć,omówienie tematyki zajęć.

1 godzina

2

Zapoznanie się z programem Scratch,rejestracja na stronie internetowejlearn.code.org.

1 godzina

3

Pokonaj labirynt, czyli poruszamy się w programie Scratch.

1 godzina

4

Programowanie na papierze milimetrowym.

1 godzina

5

Rysujemy w programie Scratch.

1 godzina

6

Co to są algorytmy?

1 godzina

7

Zostań malarzem w programie Scratch.

1 godzina

8

Co to są funkcje?

1 godzina

9

Zostań rolnikiem w programie Scratch.

1 godzina

10

Zadania warunkowe.

1 godzina

11

Zostań artystą w programie Scratch.

1 godzina

12

Co to są parametry?

1 godzina

13

Powtarzanie poleceń.

1 godzina

14

Programowanie przekaźnika, czyli algorytmyna czas.

1 godzina

15

Znajdź błąd, czyli analiza napisanych programów.

2 godziny

16

Zapoznanie z klockami LEGO WeDo.

1 godzina

17

Realizujemy projekt – dźwig.

2 godziny

18

Realizujemy projekt dom i auto.

2 godziny

19

Realizujemy projekt – krokodyl.

1 godzina

20

Realizujemy projekt – bramkarz i piłkarz.

1 godzina

21

Realizujemy projekt – lew.

1 godzina

22

Realizujemy projekt – olbrzym.

1 godzina

23

Realizujemy projekt – samolot.

1 godzina

24

Programujemy klocki LEGO WeDOza pomocą programu Scratch.

    4 godziny


 

Zajęcia pierwsze – Scratch.

Zajęcia drugie – Scratch.

Zajęcia trzecie – Scratch.

Zajęcia czwarte – Scratch.

Zajęcia piąte – Scratch.

Zajęcia szóste – lego WeDo

Zajęcia siódme – Scrach


Zajęcia ósme – Lego WeDo

Zajęcia dziewiąte – Lego WeDo

Zajęcia dziesiąte – Lego WeDo

Zajęcia jedenaste – Lego WeDo

Zajęcia dwunaste – Lego WeDo

Uczniowie uczęszczający na zajęcia pt. „Tworzymy Świat” zaprezentowali się podczas Dnia Otwartego szkoły i pokazywali wykonane przez siebie projekty.

Samochód moich marzeń

Dom moich marzeń

13 czerwca członkowie klubu „Pomysłowe Małolaty” i „Młodzi Programiści” wraz z opiekunkami panią Anną Nowicą i Anetą Jabłońską wzięli udział w 6 Dniu Odkrywców -Interaktywnym Pikniku Wiedzy. Klubowicze pokazywali zgromadzonym efekty swojej rocznej pracy na zajęciach. Młodzi Programiści rozpoczęli od pokazu robotów zbudowanych z klocków LEGO WeDo oraz LEGO Mindstorms, a Pomysłowe Małolaty pokazywały liczne eksperymenty. Stoisko KMO cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie naszej szkoły spisali się na medal. Mimo upału dzielnie pokazywali swoje umiejętności. W nagrodę za ciężką pracę poszli do kina 9D, a następnie ochłodzili się w fontannie. Dziękujemy Wam Dzielni Odkrywcy.

no images were found

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie