Home » RODZICE » Dokumenty szkoły

Dokumenty szkoły

W naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna, zapraszamy
do zapoznania się z raportem zamieszczonym poniżej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej (296kB, pdf)

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 (864kB, doc)

Uchwała do Statutu (272kB, pdf)

Uchwała do Statutu – nauczanie na odległość (539kB, pdf)

Uchwała do Statutu (505kB, pdf)

Koncepcja pracy szkoły (48,4kB, docx)

Plan imprez i uroczystości szkolnych (20,5kB, docx)

Materiały informacyjne dotyczące reformy edukacji 

Procedury usprawiedliwiania nieobecności (628kB, pdf)

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci (603kB, pdf)

Regulamin szatni (346kB, pdf)

Regulamin biblioteki (347kB, pdf)

Program wychowawczo – profilaktyczny (112kB, docx)

Regulamin wycieczek (54,6kB, docx)

Karta zgłoszenia do świetlicy (754kB, pdf)

Upoważnienie odbioru dziecka ze świetlicy (879kB, pdf)

  Koncepcja pracy szkoły (44,0 KiB, 1 101 hits)


  Procedura w przypadku pojawienia się wszawicy w szkole (17,7 KiB, 498 hits)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie