Home » UCZNIOWIE

UCZNIOWIE

Do „Jedenastki” uczęszcza 330 uczniów. Każdy z nich jest niepowtarzalny i wiele nowego wnosi do naszej szkoły. Całe grono pedagogiczne dba o to, aby rozwijać indywidualne zdolności uczniów.

Uczniowie pogłębiają swoje wiadomości i umiejętności w 2 oddziałach klas pierwszych, 1 oddziale klasy drugiej, 4 oddziałach klas trzecich oraz 10 oddziałach dla klas IV-VII.

Każda z klas objęta jest troskliwą opieką wychowawcy.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie