Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

(35 tygodni i 3 dni < 178 dni > nauki)

 

01.09.2021-21.01.2022 – I semestr ( 17 tygodni i 4 dni < 89 dni>)

24.01.2022 – 24.06.2022- II semestr ( 17 tygodni i 4 dni  < 89 dni>)

Ferie zimowe – 14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

 

31.08.2021 r. – Spotkanie z uczniami kl. I

01.09.2021 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2021 r. – Pasowanie na ucznia

02.09.2021 r.- Zebranie z rodzicami uczniów kl. VI –VIII ( online lub w szkole )   czwartek

03.09.2021 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –V, ( online lub w szkole)  piątek

07.09.2021r. – Spotkanie z Radą Rodziców  (online lub w szkole )   wtorek

14.10.2021 r. – Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień wolny od zajęć   

                          dydaktycznych  czwartek

15.10.2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

11.11.2020 r. – Święto Niepodległości – Dzień wolny od zajęć

12.11.2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

20.12.2021 r.  – Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV – VIII miesiąc przed klasyfikacją lub

informacja do rodziców o proponowanych ocenach na I semestr

23.12.2021 r. – 31.12.2021 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2022 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

06.01.2022 r. – Trzech Króli –  Dzień wolny od zajęć

07.01.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

20.01.2022 r.  – Konferencja klasyfikacyjna     czwartek

21.01.2022 r. – Półroczne zebranie z rodzicami    piątek

27.01.2022 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku 2021/2022

14.02.2022 r.- 25.02.2022 r. – Ferie zimowe

14.04.2022 r. – 19.04.2022 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

02.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   poniedziałek

03.05. 2022 r. – Święto Konstytucji 3-go maja

24  maj 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25 maj 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 maj 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.05.2022 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VIII lub

informacja do rodziców o proponowanych ocenach na II semestr

31.05.2022 r. – Dzień Patrona, Święto Szkoły  wtorek

01.06.2022 – Dzień Dziecka środa

16.06.2022 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

17.06.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

20.06.2022 r.Konferencja klasyfikacyjna    poniedziałek

23.06.2022 r. –  Pożegnanie klas VIII

24.06.2022 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2021/2022

28.06.2022 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022 wt..

 

 

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603z póź. zm. Z 2019 r. poz. 318 oraz 1093)

 

  • 15.10.2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 12.11.2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
  • 07.01.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 02.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 05.2022 r.- egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 05.2022 r.- egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 05.2022 r.- egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych                        
  • 17.06.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 22 dni

X – 19 dni

XI – 19 dni

XII – 16 dni

I – 19 dni

II – 10 dni

III – 24 dni

IV – 17 dni

V- 17 dni

VI – 15 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie