Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

(  35 tygodni i 3 dni< 178 dni > nauki)

 

04.09.2023-26.01.2024 – I semestr ( 19 tygodni i 3 dni < 98 dni>)

12.02.2024 – 21.06.2024- II semestr ( 16 tygodni < 80 dni>)

Ferie zimowe – 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.

 

01.09.2023 r. – Spotkanie z uczniami kl. I

04.09.2023 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 r. – Pasowanie na ucznia

05.09.2023 r. – Spotkanie z rodzicami dzieci korzystających z obiadów w szkole wtorek

06.09.2023 r.- Zebranie z rodzicami uczniów kl. VI –VIII   środa

07.09.2023 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –V   czwartek

08.09.2023r. – Spotkanie z Radą Rodziców    piątek

01.11. 2023 r. – Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć środa

11.11.2023 r. – Święto Odzyskania Niepodległości sobota

22.12.2023 r.  –  Informacja do rodziców o proponowanych ocenach na I semestr w kl. IV – VIII  

23.12.2023 r. – 31.12.2022 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2024 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

06.01.2024 r. – Trzech Króli –  Dzień wolny od zajęć  sobota

25.01.2024 r.  – Konferencja klasyfikacyjna     czwartek

26.01.2024 r. – Półroczne zebranie z rodzicami IV – VIII   piątek

29.01.2024 r.- 11.02.2024 r. – Ferie zimowe

15.02.2024 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły po I półroczu roku 2023/2024

07.03.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( egzamin próbny kl. VIII)

08.03.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  ( egzamin próbny kl. VIII)  

28.03.2024 r. – 02.04.2024 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

01.05.2024 r. – Święto Pracy – Dzień wolny od zajęć  środa

02.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   czwartek

03.05.2024 r. – Święto Konstytucji 3-go maja    piątek

14.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych wtorek

15.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych środa

16.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek

16.05.2024 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VIII lub informacja do rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku   

29.05.2024 r. – Dzień Patrona   środa

30.05.2024 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć czwartek

31.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

03.06.2024 r. – Dzień Dziecka poniedziałek

04.06.2024 r. – Święto Szkoły wtorek

17.06.2024 r. – Konferencja klasyfikacyjna    poniedziałek

20.06.2024r. – Pożegnanie klas ósmych – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek 

21.06.2024 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2023/2024

25.06.2024 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024 wtorek

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603z póź. zm. Z 2019 r. poz. 318 oraz 1093)

  1. 07.03.2024 r.- Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( egzamin próbny kl. VIII) czwartek
  2. 08.03.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych ( egzamin próbny kl. VIII) piątek  
  3. 02.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek
  4. 14.05.2024 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych wtorek
  5. 15.05.2024 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych środa
  6. 16.05.2024 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek
  7. 31.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych piątek
  8. 20.06.2024 r. – Pożegnanie klas ósmych – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 20 dni

X – 22 dni

XI – 21 dni

XII – 16 dni

I – 19 dni

II – 14 dni

III – 17 dni

IV – 20 dni

V- 15 dni

VI – 14 dni

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie