Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

(  36 tygodni i 2 dni < 182 dni > nauki)

 

01.09.2022 – 13.01.2023 – I semestr ( 17 tygodni i 2 dni < 87 dni>)

30.01.2023 – 23.06.2023 – II semestr ( 18 tygodni i 4 dni   < 94 dni>)

Ferie zimowe – 16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.

 

31.08.2022 r. – Spotkanie z uczniami kl. I

01.09.2022 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

01.09.2022 r. – Pasowanie na ucznia

05.09.2022 r.- Zebranie z rodzicami uczniów kl. VI –VIII   poniedziałek

06.09.2022 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –V  wtorek

07.09.2022r. – Spotkanie z Radą Rodziców    środa

14.10.2022 r. – Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  piątek

31.10.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych poniedziałek

01.11. 2022 r. – Wszystkich Świętych – Dzień wolny od zajęć wtorek

11.11.2022 r. – Święto Niepodległości – Dzień wolny od zajęć piątek

12.12.2022 r.  –  Informacja do rodziców o proponowanych ocenach na I semestr w kl. IV – VIII  

23.12.2022 r. – 31.12.2022 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2023 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

06.01.2023 r. – Trzech Króli –  Dzień wolny od zajęć  piątek

12.01.2023 r.  – Konferencja klasyfikacyjna     czwartek

13.01.2023 r. – Półroczne zebranie z rodzicami IV – VIII   piątek

16.01.2023 r.- 29.01.2023 r. – Ferie zimowe

02.02.2023 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły po I półroczu roku szkolnego 2022/2023

06.04.2023 r.- 11.04.2023 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

01.05.2023 r. – Święto Pracy – Dzień wolny od zajęć  poniedziałek

02.05.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   wtorek

03.05.2023 r. – Święto Konstytucji 3-go maja    środa

04.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  czwartek

05.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  piątek

23.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.05.2023 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.05.2023 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VIII lub

informacja do rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku

29.05.2023 r. – Dzień Patrona, Święto Szkoły  poniedziałek

01.06.2023 – Dzień Dziecka czwartek

08.06.2023 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

09.06.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

19.06.2023 r.Konferencja klasyfikacyjna    poniedziałek

21.06.2023 r. – Pożegnanie klas ósmych  środa 

23.06.2022 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2022/2023

27.06.2023 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023 wtorek

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603z póź. zm. Z 2019 r. poz. 318 oraz 1093)

  1. 31.10.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  poniedziałek      
  2. 02.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  wtorek
  3. 04.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  czwartek
  4. 05.05.2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  piątek
  5. 22.05.2023 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych wtorek
  6. 23.05.2023 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych środa
  7. 24.05. 2023 r.- Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych czwartek
  8. 09.06.2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  piątek

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 22 dni

X – 20 dni

XI – 20 dni

XII – 16 dni

I – 11 dni

II – 21 dni

III – 23 dni

IV – 16 dni

V- 15 dni

VI – 17 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie