Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

(  36 tygodni i 2 dni < 182 dni > nauki)

 

01.09.2020-22.01.2021 – I semestr ( 18 tygodni i 3 dni < 93 dni>)

25.01.2021 – 25.06.2021- II semestr ( 17 tygodni i 3 dni  < 88 dni>)

Ferie zimowe – 01.02.2021 r. – 14.02.2021 r.

 

31.08.2020 r. – Spotkanie z uczniami kl. I

01.09.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 r. – Pasowanie na ucznia

03.09.2020 r.Zebranie z rodzicami uczniów kl. VII –VIII ( online )   czwartek

04.09.2020 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –VI, ( online )  piątek

10.09.2020r. – Spotkanie z Radą Rodziców  ( online )   czwartek

14.10.2020 r. – Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień wolny od zajęć   

                          dydaktycznych  środa

11.11.2020 r. – Święto Niepodległości – Dzień wolny od zajęć

18.12.2020 r.  – Spotkanie z rodzicami uczniów kl. IV – VIII miesiąc przed klasyfikacją lub

informacja do rodziców o proponowanych ocenach na I semestr

23.12.2020 r. – 31.12.2020 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2021 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

06.01.2021 r. – Trzech Króli –  Dzień wolny od zajęć

01.02.2021 – 14.02.2021 r. – Ferie zimowe

21.01.2021 r.  – Konferencja klasyfikacyjna     czwartek

22.01.2021 r. – Półroczne zebranie z rodzicami    piątek

28.01.2021 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku 2020/2021

01.04.2021 r.- 06.04.2021 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

03.05. 2021 r. – Święto Konstytucji 3-go maja

25 maj 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26 maj 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27 maj 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18.05.2021 r. – Zebranie z rodzicami miesiąc przed klasyfikacją kl. IV-VIII lub

informacja do rodziców o proponowanych ocenach na II semestr

01.06.2021 – Dzień Dziecka, Dzień Patrona  dzień wolny od zajęć dydaktycznych wtorek

03.06.2021 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

04.06.2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych   piątek

18.06.2021 r.Konferencja klasyfikacyjna    piątek

24.06.2021 r. –  Pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2020/2021

29.06.2021 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603z póź. zm. Z 2019 r. poz. 318 oraz 1093)

1) 25.05.2021 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2) 26.05.2021 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3) 27.05.2021 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych                        

4) 01.06.2021 – Dzień Dziecka, Dzień Patrona dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5) 04.06.2021 r.– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6) 24.06.2021 r. – pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 22 dni

X – 21 dni

XI – 20 dni

XII – 16 dni

I – 19 dni

II – 10 dni

III – 23 dni

IV – 18 dni

V- 17 dni

VI – 15 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie