Home » SZKOŁA » Kalendarz

Kalendarz

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

(35 tygodni i 3 dni <179 dni> nauki)

 

02.09.2019-07.02.2020 – I semestr ( 18 tygodni  < 91dni>)

Ferie zimowe – 13.01.2020 r. – 24.01.2020 r.

10.02.2020 – 26.06.2020- II semestr ( 17 tygodni i 3 dni  < 88 dni>)

 

30.08.2019 r. – Spotkanie z uczniami kl. I

02.09.2019 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 r. – Pasowanie na ucznia

05.09.2019 r.- Zebranie z rodzicami uczniów kl. VII –VIII    

06.09.2019 r. – Zebranie z rodzicami uczniów kl. I –VI,    

10.09. 2019r. – Spotkanie z Radą Rodziców    

14.10.2019 r. – Święto Komisji Edukacji Narodowej – Dzień wolny od zajęć   

                          dydaktycznych  (poniedziałek)

01.11.2019 r. – Święto Zmarłych – Dzień wolny od zajęć

11.11.2019 r. – Święto Niepodległości – Dzień wolny od zajęć

23.12.2019 r. – 01.01.2020 –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2020 r. – Nowy Rok –  Dzień wolny od zajęć

02.01.2020 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

03.01.2020 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

06.01.2020 r. – Trzech Króli –  Dzień wolny od zajęć

13.01.2020 r. – 24.01.2020 r. – Ferie zimowe

07.02.2020 r.  – Konferencja klasyfikacyjna     

13.02.2020 r. –  Konferencja podsumowująca pracę szkoły w I półroczu roku 2019/2020

09.04.2020 r.-14.04.2020 r.– Wiosenna przerwa Świąteczna

21 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23 kwietnia 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.05.2020 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć  

03.05. 2020 r. – Święto Konstytucji 3-go maja

29.05.2020 – Dzień Patrona Święto Szkoły  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.06.2020 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

12.06.2020 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

19.06.2020 r. – Konferencja klasyfikacyjna   

25.06.2020 r. –  Pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

26.06.2020 r. – Uroczyste  zakończenie roku szkolnego 2019/2020

29.06.2020 r. – Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 poz. 1603z póź. zm. Z 2019 r. poz. 318 oraz 1093)

 

1) 02.01.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2) 03.01.2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3) 21.04.2020 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych                            

4) 22. 04.2020 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych                            

5) 23. 04.2020 r.-  egzamin ósmoklasisty, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

6) 29.05.2020 – Dzień Patrona, Święto Szkoły  dzień wolny od zajęć dydaktycznych

7) 12.06.2020 r.– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8) 25.06.2020 r. – pożegnanie klas VIII, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Dni nauki w poszczególnych miesiącach:

IX – 21 dni

X – 22 dni

XI – 19 dni

XII – 15 dni

I – 9 dni

II – 20 dni

III – 22 dni

IV – 15 dni

V- 19 dni

VI – 17 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie