Home » Promocja zdrowia » Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rok 2014/2015 Rokiem walki z hałasem

W czasie Rad Pedagogicznych pani Dyrektor, wychowawcy i pozostali nauczyciele niejednokrotnie zwracali uwagę na negatywne skutki hałasu panującego w szkole. Doszliśmy do wniosku, że konieczne jest zintensyfikowanie działań, zmierzających do wyciszenia zachowań uczniów podczas przerw, albowiem niepożądane zjawisko hałasu nasiliło się w ostatnim czasie. W związku z tym postanowiliśmy w roku szkolnym 2014/2015 podjąć działania w celu zminimalizowania tego problemu i ogłosić ten rok „Rokiem walki z hałasem”. Wszystkich rodziców prosimy o aktywne włączenie się w te działania.

PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH -HAŁAS

PIERWSZA POMOC

Dnia 24 listopada 2012 roku, w ramach Pikniku Naukowego „Młody Nobel 3”, uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście z innych szkół wzięli udział w pokazie pierwszej pomocy.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie