Home » KADRA » Nauczyciele

Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. mgr Beata Kosicka-Siwak Dyrektor szkoły N. wychowania fiz.
2. mgr Aneta Jabłońska Z-ca dyrektora N. informatyki
3. mgr Katarzyna Skotnicka N.j.polskiego
4. mgr Anna Dryniak N.j.polskiego
5. mgr Henryk Dryniak N.matematyki
6. mgr Elżbieta Oleszek N.historii, N. Wiedzy o Społeczeństwie
7. mgr Małgorzata Jagustyn   N. chemii
8. mgr Małgorzata Łupicka N.j.angielskiego
9. mgr Karolina Popowicz-Kosterkiewicz N.j.angielskiego
10. mgr Barbara Kijanka N.j.angielskiego, N. informatyki
11. mgr Andrzej Żłobiński N.wychowania fiz.
12. mgr Rafał Chromiak N.wychowania fiz.
13. mgr Marcin Kosterkiewicz N.wychowania fiz.
14. Joanna Belińska N.edukacji wczesnoszkolnej
15. mgr Eligia Plotke N.świetlicy
16. mgr Renata Bienia N. pedagog szkolny
17. mgr Anna Krewko-Nowicka N.edukacji wczesnoszkolnej
18. mgr Renata Horniatkiewicz-Daćko N.edukacji wczesnoszkolnej
19.  mgr Renata Bieliszak N.edukacji wczesnoszkolnej
20. mgr Dorota Jamroz N.edukacji wczesnoszkolnej
21. mgr Ewa Rogucka logopeda, N. bibliotekarz
22. mgr Małgorzata Banicka N.świetlicy, kierownik świetlicy
23. mgr Angelika Bugira N.religii
24. mgr Siostra Marta Wątroba N.religii
25. mgr Aneta Buczak N. wychowania fizycznego, N.świetlicy, N. Edukacji dla bezp., N. WdŻ
26. mgr Iwona Pilek psycholog szkolny
27. mgr Elżbieta Piejko N. plastyki, N. muzyki
28. mgr Rafał Hamryszczak N. matematyki
29. mgr Jadwiga Tomczyk N. biologii, N. geografii. N. przyrody
30. mgr Karolina Choma N. informatyki
31. mgr Anna Lubińska N.j.angielskiego
32.  mgr Remigiusz Łuc N. matematyki, N. fizyki
33.  mgr Anna Pająk N. j. niemieckiego
34. dr Aneta Pomianek – Zwierkowska N.j. polskiego
35.   mgr Dorota Rusin N.edukacji wczesnoszkolnej
36.  mgr Ewa Prajzner N. techniki, N. informatyki
37.  mgr Nadzieja Bobel N. świetlicy
38. mgr Magdalena Jelińska N. historii, N. Wiedzy o Społeczeństwie

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie