Home » KADRA » Nauczyciele

Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko
1. mgr Beata Kosicka-Siwak Dyrektor szkoły N. wychowania fiz.
2. mgr Aneta Jabłońska Z-ca dyrektora N. informatyki
3. mgr Katarzyna Skotnicka N.j.polskiego
4. mgr Anna Dryniak N.j.polskiego
5. mgr Henryk Dryniak N.matematyki
6. mgr Elżbieta Oleszek N.historii, N. Wiedzy o Społeczeństwie
7. mgr Małgorzata Jagustyn  N. biologii, N. chemii
8. mgr Małgorzata Łupicka N.j.angielskiego
9. mgr Karolina Popowicz-Kosterkiewicz N.j.angielskiego
10. mgr Barbara Kijanka N.j.angielskiego, N. informatyki
11. mgr Andrzej Żłobiński N.wychowania fiz.
12. mgr Rafał Chromiak N.wychowania fiz.
13. mgr Marcin Kosterkiewicz N.wychowania fiz.
14. Joanna Belińska N.edukacji wczesnoszkolnej
15. mgr Eligia Plotke N.świetlicy
16. mgr Renata Bienia N. pedagog szkolny
17. mgr Anna Krewko-Nowicka N.edukacji wczesnoszkolnej
18. mgr Renata Horniatkiewicz-Daćko N.edukacji wczesnoszkolnej
19.  mgr Renata Bieliszak N.edukacji wczesnoszkolnej
20. mgr Dorota Jamroz N.edukacji wczesnoszkolnej
21. mgr Ewa Rogucka logopeda, N. bibliotekarz
22. mgr Małgorzata Banicka N.świetlicy, kierownik świetlicy
23. mgr Angelika Bugira N.religii
24. mgr Siostra Dorota Burczyk N.religii
25. mgr Aneta Buczak N. wychowania fizycznego, N.świetlicy, N. Edukacji dla bezp., N. WdŻ
26. mgr Iwona Pilek psycholog szkolny
27. mgr Elżbieta Piejko N. j. polskiego, N. biblioteki, N.świetlicy
28. mgr Małgorzata Harczuk N. świetlicy, N. Edukacji dla bezp.
29. mgr Rafał Hamryszczak N. matematyki
30. mgr Jadwiga Tomczyk N. biologii, N. geografii
31. mgr Karolina Choma N. informatyki
32. mgr Anna Lubińska N.j.angielskiego
33.  mgr Remigiusz Łuc N. matematyki, N. fizyki
34.  mgr Anna Pająk N. j. niemieckiego
35. dr Aneta Pomianek – Zwierkowska N.j. polskiego
36.   mgr Dorota Rusin N.edukacji wczesnoszkolnej
37.  mgr Ewa Prajzner N. techniki, N. matematyki
38.  mgr Nadzieja Bobel N. świetlicy
39. mgr Wincenty Gondek N. religii
40. mgr Magdalena Jelińska N. historii
41.
42.

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie