Home » KADRA » Pracownicy

Pracownicy

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
SEKRETARIATf BARBARA ROSTECKA
KSIĘGOWOŚĆ/KADRYf ELŻBIETA ZYBIŃSKA
ELŻBIETA WŁOCH
KONSERWATORf KRZYSZTOF DRYNIAK
PANIE SPRZĄTAJĄCEf HELENA WILGUCKA
MONIKA SZOZDA
JOANNA SKARBEK
KUCHNIA EDYTA DRYNIAK
WIESŁAWA CYNAR
ANNA TOMAŃSKA

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie