Home » KADRA » Pracownicy

Pracownicy

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
SEKRETARIATf BARBARA ROSTECKA
KSIĘGOWOŚĆ/KADRYf ELŻBIETA ZYBIŃSKA
ELŻBIETA WŁOCH
KONSERWATORf KRZYSZTOF DRYNIAK
INTENDENT WIESŁAWA CYNAR
PANIE SPRZĄTAJĄCEf HELENA WILGUCKA
MONIKA SZOZDA
JOANNA SKARBEK
KUCHNIA

 

EDYTA DRYNIAK
WIESŁAWA CYNAR
ANNA TOMAŃSKA

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie