Spotkania koordynatorów

OSTATNIE SPOTKANIE W ARTES – KATALONIA

Ostatnie spotkanie w Artes w Katalonii było bardzo szczególne. Był to czas na podsumowanie dwuletniej współpracy 6 szkół partnerskich. Z rozmów wynikało, że wszyscy projekt uznają za udany, współdziałanie tak na szczeblu szkolnym jak i partnerskim przyniosło wszystkim dużo satysfakcji i radości. Około 100 nauczycieli i uczniów uczestniczyło w wyjazdach i miało bezpośrednią możliwość zapoznać się z systemem oświatowym w poszczególnych krajach, pięknem, kulturą i tradycją krajów partnerskich, poznać nowych przyjaciół, wymienić doświadczeniami i wracać pełnym nowych pomysłów. Podczas spotkania w szkole czwórka nauczycieli naszej szkoły wraz z panią dyrektor Beatą Kosicką- Siwak podziwiała umiejętności taneczne ( taniec z pałeczkami -ball de bastons ), sportowe ( tradycyjna wieża – castell ), artystyczne uczniów. Uczestnicy spotkania kibicowali uczniom podczas Dnia Sportu, oglądali koncert „Cantania” w Manresie, podziwiali pomysłowość i talent uczniów podczas specjalnego przedstawienia prezentującego wszystkie legendy krajów partnerskich. Odwiedzili także szkołę muzyczną, prywatną szkołę dla chłopców przy klasztorze Montserrat, żłobek, przedszkole i szkołę średnią. Wszyscy podkreślali otwartość i przychylność, z jaką spotkali się uczestnicy spotkania oraz ogromne zaangażowanie nauczycieli i rodziców a także władz lokalnych.
Jak zawsze podczas takich spotkań było dużo niespodzianek i zabawy. Na zaproszenie burmistrza miasteczka Artes, na rynku bawili się wspólnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. Niezapomnianym przeżyciem jest również wielka tradycyjna paella przygotowana przez ojca jednego z nauczycieli. Korzystając z pięknej pogody mogliśmy podziwiać katalońskie wybrzeże Costa Brava , góry i klasztor Montserrat oraz stolicę Katalonii Barcelonę. Dla nas Polaków ciekawostką może być fakt, iż popularna u nas pieśń protestu „Mury”, śpiewana kiedyś przez Jacka Karczmarskiego ma swoje źródła w piosence L’Estaca (Słup) katalońskiego pieśniarza Lluisa Llacha i była śpiewana na manifestacjach, jako protest przeciwko dyktaturze Franco. Nasze spotkanie z katalońskimi przyjaciółmi skończyliśmy wspólnym odśpiewaniem tej pieśni.

no images were found

PIĄTE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH – Nijkerk, HOLANDIA

W dniach 15 – 21 kwietnia 2012 roku cztery nauczycielki p.Małgorzata Jagustyn, Małgorzata Łupicka, Renata Bieliszak i Renata Bienia uczestniczyły w spotkaniu Comeniusa. Naszym gospodarzem była Oranje Nassauschool w Nijkerk. Było to już 5 spotkanie podczas trwającego dwa lata projektu „Once upon a time in Europe”. Uczestnicy spotkania obserwowali pracę swoich holenderskich kolegów, spotkali się z uczniami, rodzicami i władzami oświatowymi. Mieli także okazję zobaczyć otwarty tylko wiosną kwiatowy park Keukenhof , którego głównym tematem tego roku jest Polska – „Poland – Heart of Europe” , Volendam nadmorskie miasteczko z tradycyjną holenderską architekturą a także popłynąć na żaglowcu. Ponieważ projekt zbliża się do końca podczas spotkania koordynatorów dokonano ewaluacji działań, zaplanowano ostatnie zadania i dyskutowano na temat spotkania w Artes w maju tego roku. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali program artystyczny prezentujący pracę szkoły nad projektem. Było, więc przedstawienie baśni „Nowe szaty cesarza” Hansa Christiana Andersena, uczniowie zaprezentowali bajki przez nich napisane i zilustrowane, oraz opowiedzieli o swoim kraju tańcem i piosenką.

CZWARTE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH – Rāmuļa – ŁOTWA

Spotkanie Comeniusa w Szkole Podstawowej w Rāmuļi na Łotwie 2-7.09 2011
W dniach od 2 do 7 września 2011 trójka nauczycieli: Małgorzata Łupicka – koordynator projektu, Eligia Plotke i Henryk Dryniak oraz piątka uczniów klas szóstych: Joanna Mielnik, Pola Sycz, Aleksandra Wojciechowska, Mikołaj Martowicz i Paweł Machaj uczestniczyli w spotkaniu Comeniusa na Łotwie. Szkołą goszczącą była mała, wiejska szkoła w Rāmuļi niedaleko Cēsis.
W pierwszy dzień spotkania uczestnicy zwiedzili stolicę Łotwy Rygę, podziwiali panoramę miasta z wieży kościoła św. Piotra i odwiedzili uniwersytet, na którym studiowało kiedyś wielu wybitnych Polaków między innymi Władysław Anders. Wieczorem mogli podziwiać zachód słońca na plaży w Saulkrasti nad Zatoką Ryską.
Cēsis okazało się bardzo ładnym, historycznym, hanzeatyckim miastem z imponującym kościołem Zakonu Kawalerów Mieczowych. Miasto położone jest w samym centrum Parku Narodowego Gauja, a więc w otoczeniu czystych sosnowych lasów obfitujących w grzyby i jagody.
Kolejny dzień spędziliśmy w szkole podstawowej w Rāmuļi. Odbyły się spotkania z uczniami, nauczycielami, warsztaty artystyczne i koncert pieśni i tańców ludowych. Uczniowie dojeżdżają tu szkolnym autobusem z gospodarstw oddalonych nawet o 8 kilometrów od szkoły. W ratuszu spotkaliśmy się z prezydentem miasta Cēsis i lokalnymi władzami oświatowymi. Podczas spotkania koordynatorów zaplanowano działania i spotkania na rok 2011/2012. Następnego dnia odwiedziliśmy nowoczesną, świetnie wyposażoną szkołę w Cēsis, a następnie udali na wycieczkę w przeszłość do posowieckiego przeciwatomowego bunkra w Līgatne i zamku w Siguldzie.
W ostatnim dniu spotkania odwiedziliśmy Młodzieżowy Dom Kultury w Cēsis, gdzie uczniowie po zajęciach szkolnych mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania.
Oprócz delegacji z naszej szkoły w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z partnerskiej szkoły w Słowenii, nauczyciele i uczniowie z Portugalii, nauczyciele z Katalonii i Holandii. Wszyscy mieli niezwykłą możliwość nawiązania kontaktów i przyjaźni, ćwiczenia umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz poznania łotewskiej kultury, historii, tradycji, a także doświadczania życia codziennego mieszkańców Łotwy.
Spotkanie było ważnym wydarzeniem dla szkoły i miasta. W dwóch lokalnych gazetach ukazały się artykuły o naszym projekcie i niezwykłym spotkaniu przyjaciół z sześciu europejskich szkół.

no images were found

TRZECIE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH – MONTEMOR`O`NOVO – PORTUGALIA

Spotkanie w Montemor`o`Novo w Portugalii było spotkaniem kończącym pierwszy rok współpracy. Podczas spotkania koordynatorów dokonano ewaluacji dotychczasowych działań. Projekt został oceniony bardzo pozytywnie, a praca nad nim przynosi wszystkim dużo satysfakcji i radości. Szkoła w Montemor`o`Novo mogła pochwalić się bardzo przykładną współpracą ze środowiskiem lokalnym – samorządem, teatrem, klubami i warsztatami artystycznymi. Uczestnicy spotkania zaczerpnęli wiele cennych pomysłów od swoich portugalskich kolegów, szczególnie w dziedzinie promocji ekologii oraz w dziedzinie sztuki. Na specjalnych warsztatach projektowali i malowali tradycyjne portugalskie płytki – azulejos. Poznali portugalskie tradycje, legendy i dziedzictwo kulturowe między innymi Evorę – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem. W spotkaniu uczestniczyły panie Barbara Głubisz – wice-dyrektor, pani Małgorzata Łupicka – koordynator projektu oraz panie Dorota Jamroz i Elżbieta Oleszek.
Więcej zdjęć i relacja ze spotkania na stronie www.onceineurope.blogspot.com

no images were found

DRUGIE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH – LAPORJE – SŁOWENIA

W dniach 11-16 kwietnia nauczyciele naszej szkoły pani Marcelina Ląg i pan Rafał Chromiak oraz uczniowie klas szóstych Eliza Bolanowska, Aneta Gierczak, Marek Bednarski i Wojtek Buchtalarz uczestniczyli w spotkaniu Comeniusa w Osnovna Šola Gustava Šiliha w Laporje w Słowenii. Uczniowie razem z rówieśnikami z Łotwy gościli w domach swoich słoweńskich kolegów i koleżanek. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele i uczniowie z Łotwy, Katalonii, Portugalii i Holandii. Oprócz spotkania w szkole, wszyscy mieli okazję zwiedzić piękny, górzysty rejon Koroška wraz z kopalnią miedzi i ołowiu pod górą Peca, a następnie skosztować słoweńskiej kuchni w małej turystycznej wiosce Šentanjel. Podczas spotkania z władzami miasta Slovenska Bistrica wymieniono się upominkami i rozmawiano o systemie edukacji w Słowenii. W szkole dla gości nauczyciele i uczniowie przygotowali specjalne przedstawienie pełne muzyki i tańca. Kiedy uczniowie spędzali czas ze swoimi słoweńskimi przyjaciółmi, nauczyciele dyskutowali na temat realizacji projektu, zadań i planów na przyszłość. W ostatnim dniu spotkania uczestnicy zwiedzali zamek z Slovenskiej Bistricy, poznali legendę związaną z zamkiem i uczestniczyli w warsztatach artystycznych.

no images were found

PIERWSZE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SZKÓŁ PARTNERSKICH – PRZEMYŚL, POLSKA

Pierwsze spotkanie partnerskie odbyło się w dniach 2-6 listopada 2010 w naszej szkole. Mięliśmy przyjemność gościć 13 nauczycieli z Łotwy, Katalonii, Słowenii, Portugalii i Holandii oraz 6 uczniów z Łotwy. Podczas odwiedzin w szkole nasi goście zobaczyli przykładowe lekcje w klasach od 1 do 6, zajęcia w szkolnej świetlicy, zajęcia dodatkowe np. tańce. Uczniowie spotkali się z nauczycielami, pytali i odpowiadali na pytania. Część uczniów wzięła udział w spotkaniu w dziećmi z Łotwy, które zaprezentowały swoją szkołę; razem stworzyli słowniczek polsko-łotewski oraz pisali kartki pocztowe do zaprzyjaźniony szkół. Pobyt w szkole uświetnił koncert w wykonaniu naszych uczniów oraz specjalnie na tą okazję zaproszonych uczniów Szkoły Podstawowej nr 17. Koncert zakończył się odtańczeniem wspólnego poloneza. Podczas spotkania w przemyskim ratuszu przyjęła nas pani sekretarz miasta Henryka Koszycka?Paniw, której towarzyszył pan Grzegorz Masłyk – inspektor oświaty. Podczas kolacji w Hotelu Gromada mieliśmy przyjemność przedstawić naszym gościom posła na Sejm Rzeczpospolitej pana Marka Rząsę. Nasi goście zwiedzili miasto, forty Twierdzy Przemyśl, Krasiczyn i okolice. W Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie” spotkali uczniów klasy 4b, którzy właśnie tam odbywali lekcję przyrody. Łotewskie dzieci zostały zaproszone przez polskie dzieci na przyjęcie przygotowane przez rodziców. Nauczyciele w tym czasie spotkali się w Klasztorze OO Karmelitów. Ponieważ było to pierwsze spotkanie w nowo realizowanym projekcie nie zabrakło rozmów o czekających nas zadaniach, terminach i zaplanowanych spotkaniach. Nauczyciele wymienili się informacjami na temat swoich krajów, miast i szkół. Dyskutowano w podobieństwach i różnicach w systemach oświaty. Koordynator projektu Małgorzata Łupicka zaprezentowała funkcjonowanie strony internetowej projektu. Pozytywny oddźwięk na naszym projektowym blogu: www.onceineurope.blogspot.com świadczy o tym, iż uczestnicy spotkania wyjechali od nas bardzo zadowoleni.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie