Home » Promocja zdrowia » Profilaktyka uzależnień

Sprawozdanie z działalności wychowawcze i profilaktycznej w klasach I – VI w roku szkolnym 2012/2013

Kształcenie zintegrowane – działania wychowawcze i profilaktyczne

 

1. W klasach I – III uczniowie wzięli udział w następujących programach profilaktycznych:

 

 • Wolność oddechu – zapobiegaj astmie;
 • Zawsze razem – profilaktyka AIDS
 • Nie pal przy mnie, proszę!
 • Stop meningokokom
 • Owoce w szkole– 5 porcji warzyw, owoców lub soku Warzywkowo
 • Szklanka mleka – 3 razy w tygodniu
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • Pierwsza pomoc – program profilaktyczny
 • „Grunt –  to dobre wychowanie” program edukacyjno – wychowawczy
 • Żyć w zgodzie ze sobą program profilaktyczny – klasa III a

 

Praca wychowawcza nauczycieli przebiegała według planu pracy wychowawczej.

Nauczyciele przeprowadzili szereg pogadanek na temat właściwego zachowania uczniów
w różnych sytuacjach. W tych działaniach wspierani byli przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i KMP w Przemyślu (klasy pierwsze – bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym – wrzesień).

W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków. W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W. Wnuka).

 

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV – VI

 

1. W klasach IV – VI uczniowie wzięli udział w następujących programach profilaktycznych i wychowawczych:

 

 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Bez agresji
 • Przemoc i agresja – jak panować nad emocjami
 • Szacunek i tolerancja
 • Letnia Szkoła Demokracji – program o zasadach funkcjonowania w grupie
 • „Grunt –  to dobre wychowanie” program edukacyjno – wychowawczy
 • Bezpieczna szkoła – zajęcia profilaktyczne i konkurs we współpracy ze Strażą Miejską
 • Zdrowe żywienie dzieci w wieku szkolnym – program profilaktyczny dla uczniów
  i rodziców
 • Żyjemy wśród innych ludzi – zajęcia integrujące grupę (klasa IV b)
 • Nie jestem bezradny –  elementy programu profilaktycznego (klasa V b)
 • Trzymaj formę
 • ABC! Ale będzie czadowo

 

Wychowawcy klas realizowali zajęcia – programy wychowawcze na godzinach wychowawczych – według swoich planów pracy wychowawczej i sytuacji wynikających
w danym momencie.

 

Żyć w zgodzie ze sobą

„ Żyć w zgodzie ze sobą”- to program profilaktyczny Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości, zrealizowany w klasie 3a przez Annę Nowicką w kwietniu- maju 2013 r.
Program zawierał scenariusze 10 lekcji, poruszających różne tematy takich jak: radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, świadomość własnych mocnych stron,, zachowania asertywne. Program ten oparty jest na filozofii wzmacniania tych kompetencji, które chronią człowieka przed wchodzeniem na ścieżkę uzależnień.
W programie posłużono się przykładami postaci dwojga bohaterów: Uli i Wojtka, którzy towarzyszą dzieciom w poznawaniu kolejnych tematów. Są to przewodnicy po programie, dzieci poznają ich historie, kłopoty oraz sposoby rozwiązywania problemów.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie