Home » KREATYWNA SZKOŁA » Projekty językowe » COMENIUS » Projekt Comenius realizowany w latach 2010/2012

Projekt Comenius realizowany w latach 2010/2012

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

O PROJEKCIE COMENIUS

      W latach 2010 – 2012 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w szkole realizowany będzie projekt „Once upon a time in Europe” („Pewnego razu w Europie”). Nasza szkoła jest szkołą koordynującą, a partnerami w projekcie są szkoły podstawowe w Słowenii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii i na Łotwie. Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Łupicka. Projekt jest wynikiem spotkania jakie miało miejsce w naszej szkole w styczniu 2010 roku.

Galeria zdjęć ze spotkania

Tematem przewodnim projektu będą baśnie i legendy, a szeroko zaplanowane działania obejmować będą m.in. przygotowanie przedstawienia, stworzenie i prowadzenie wspólnej strony internetowej, czytanie bajek, poznawanie lokalnych legend, konkursy, kontakty osobiste i e-mailowe, wycieczki i spotkania. Na realizację działań szkoła otrzymała 20 tysięcy Euro.

OPIS PROJEKTU

Dawno temu opowiadanie baśni sprzyjało spotkaniom, tworzyło i wzmacniało wspólnotę. Kraje europejskie mają wiele legend, wiele motywów i bohaterów. Niektóre z nich są wspólne dla wszystkich, niektóre są typowe dla wąskiego obszaru. Poprzez projekt chcemy poznać zarówno lokalne, jak i narodowe legendy, wzbudzić zrozumienie i szacunek dla naszych kultur, tradycji i stworzyć małą wspólnotę składającą się z 6 szkół europejskich.
Poprzez wymianę prac i wizyty u naszych partnerów, poznamy bogactwo ich dziedzictwa i kultury. Będziemy również zajmować się klasycznymi bajkami szukać morałów i wartości. Zobaczymy jak tradycyjne opowieści żyją we współczesnej kulturze i odzwierciedlają nasze czasy i społeczeństwo. Wykorzystując legendy i baśnie będziemy zahaczać o wiele obszarów programu nauczania, w tym historii, literatury, geografii, muzyki, sztuki i informatyki.
Szeroka gama działań umożliwi włączenie wszystkich uczniów, w tym dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, do skutecznego i twórczego uczestniczenia w projekcie. Planujemy publikację naszej pracy na stronie internetowej projektu i promocję w lokalnej prasie. Chcemy realizować nasz projekt w sposób przyjemny, spokojny i pomyślny tak by doprowadzić go do szczęśliwego zakończenia typowego dla bajek.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.onceineurope.blogspot.com

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie