Home » KREATYWNA SZKOŁA » Projekty językowe » COMENIUS » Projekt Comenius zrealizowany w latach 2006-2009

Projekt Comenius zrealizowany w latach 2006-2009

O PROJEKCIE COMENIUS

W latach 2010 – 2012 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” w szkole realizowany będzie projekt „Once upon a time in Europe” („Pewnego razu w Europie”). Nasza szkoła jest szkołą koordynującą, a partnerami w projekcie są szkoły podstawowe w Słowenii, Portugalii, Hiszpanii, Holandii i na Łotwie. Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Łupicka. Projekt jest wynikiem spotkania jakie miało miejsce w naszej szkole w styczniu 2010 roku.

Galeria zdjęć ze spotkania

Tematem przewodnim projektu będą baśnie i legendy, a szeroko zaplanowane działania obejmować będą m.in. przygotowanie przedstawienia, stworzenie i prowadzenie wspólnej strony internetowej, czytanie bajek, poznawanie lokalnych legend, konkursy, kontakty osobiste i e-mailowe, wycieczki i spotkania. Na realizację działań szkoła otrzymała 20 tysięcy Euro.

OPIS PROJEKTU

Dawno temu opowiadanie baśni sprzyjało spotkaniom, tworzyło i wzmacniało wspólnotę. Kraje europejskie mają wiele legend, wiele motywów i bohaterów. Niektóre z nich są wspólne dla wszystkich, niektóre są typowe dla wąskiego obszaru. Poprzez projekt chcemy poznać zarówno lokalne, jak i narodowe legendy, wzbudzić zrozumienie i szacunek dla naszych kultur, tradycji i stworzyć małą wspólnotę składającą się z 6 szkół europejskich.
Poprzez wymianę prac i wizyty u naszych partnerów, poznamy bogactwo ich dziedzictwa i kultury. Będziemy również zajmować się klasycznymi bajkami szukać morałów i wartości. Zobaczymy jak tradycyjne opowieści żyją we współczesnej kulturze i odzwierciedlają nasze czasy i społeczeństwo. Wykorzystując legendy i baśnie będziemy zahaczać o wiele obszarów programu nauczania, w tym historii, literatury, geografii, muzyki, sztuki i informatyki.
Szeroka gama działań umożliwi włączenie wszystkich uczniów, w tym dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, do skutecznego i twórczego uczestniczenia w projekcie. Planujemy publikację naszej pracy na stronie internetowej projektu i promocję w lokalnej prasie. Chcemy realizować nasz projekt w sposób przyjemny, spokojny i pomyślny tak by doprowadzić go do szczęśliwego zakończenia typowego dla bajek.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.onceineurope.blogspot.com

PROJEKT COMENIUSA – WWWEUROKIDSWEB

Począwszy od roku 2006 nasza szkoła uczestniczy w programie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Partnerami w projekcie, którego tytuł brzmi: wwweurokidsweb są szkoły podstawowe w Crumlin – Irlandia Północna, Cottbus – Niemcy, Weitbruch – Francja i Nijkerk – Holandia. Uczniowie pięciu krajów pod opieką nauczycieli tworzą stronę internetową

www.eurokidsweb.eu

Projekt zakłada trzyletni okres współpracy i ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o tym, jak żyją i uczą się dzieci w Europie. W pierwszym roku trwania projektu symbol www , reprezentuje słowa „who? where? what?” ( kto? gdzie? co?) ma to służyć lepszemu poznaniu się. W drugim roku nasze zainteresowania skupiają się wokół tradycji, w trzecim ? lokalnych legend i bajek.
Więcej o programie na stronie:

comenius.org.pl

Niniejszy projekt jest realizowano przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates – Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

COMENIUS

Jan Amos Komenský, Jan Amos Komeński, Comenius ( 1592 – 1670) czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca i propagator jednolitego systemu powszechnego nauczania. Położył podwaliny pod współczesne zasady pedagogiki. Komenský postulował wprowadzenie powszechności nauczania i wychowania dzieci wszystkich warstw. Językiem wykładowym w szkole elementarnej miał być język ojczysty. Opracował systemy jednolitego szkolnictwa ogólnego i stworzył podstawy systemu klasowo-lekcyjnego. W latach 1644-1645 Komeński wykładał filozofię w Gimnazjum Elbląskim. W Elblągu mieszkał w latach 1642-1648. Jego poglądy głosiły wiarę w dobrobyt i naprawę ludzkości poprzez rozpowszechnianie wiedzy. Zwalczany przez Kościół katolicki schronił się w Polsce w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego. Od 1655 roku żył i mieszkał w Amsterdamie, gdzie zmarł.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie