Home » RODZICE » Podręczniki na rok 2019/2020

Podręczniki na rok 2019/2020

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

Rodzice uczniów klas I, II,III, IV,V,VI,VII, VIII

 nie dokonują zakupu podręczników na rok szkolny 2019/2020.

Podręczniki oraz  ćwiczenia wraz z językiem obcym

w całości dofinansowane  są z funduszy MEN- zakupu dokonuje szkoła.

Rodzice indywidualnie dokonują tylko  i wyłącznie zakupu podręcznika oraz ćwiczeń do religii oraz do wychowania do życia rodzinie.

Wykaz podręczników do klas I – VIII

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie