Home » KREATYWNA SZKOŁA » Rok innowacji 2014/2015 » Odkrywamy Przemyśl

Odkrywamy Przemyśl

Razem z kołem turystycznym odkrywamy

miasto i najbliższe okolice

 

            Program opracowany został dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyśl. Przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI. Jest to innowacja metodyczna, której głównym celem jest edukacja w terenie.

             Poprzez zajęcia terenowe kształcimy u dzieci zmysł obserwacji, wyobraźnię przestrzenną oraz techniczne umiejętności np.: obserwacji, dokonywanie pomiarów, orientację w terenie. Mamy też okazję do rozwijania umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu (zachęcenie do czynnego wypoczynku) oraz kształtowania pozytywnych postaw wobec środowiska przyrodniczego: dbałość o utrzymanie ładu i czystości w otoczeniu, poszanowanie zieleni.

 

Lp. Zagadnienia do realizacji Formy realizacji
1. Poznawanie wpływu stylu życia człowieka na stan środowiska naturalnego
  • udział w akcji „Sprzątanie  świata” połączony z rajdem pieszym i pogadanką na temat konieczności segregowania śmieci w domu i szkole
  • rajd pieszy na ścieżkę dydaktyczną na miejskim wysypisku śmieci

 

2 . Wyjaśnianie potrzeby tworzenia skansenów , rezerwatów i parków krajobrazowych
  • rajd pieszy do wybranego rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego
  • rajd pieszy na ścieżkę dydaktyczną

 

3 . Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
  • rajd w poszukiwaniu zwiastunów wiosny

 

 

4 . Nabycie przez uczniów wiedzy geograficznej, historycznej i przyrodniczej o własnej miejscowości  i najbliższej okolicy
  • rajd pieszy po najbliższej okolicy połączony z rozpoznawaniem roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy
  • rajd pieszy połączony ze zwiedzaniem wybranego fortu i poznanie jego historii

 

———————————————————————————————————

27.09.2014 r. –XIV Ogólnopolski Rajd im. dr Mieczysława Orłowicza.Trasa rajdu: SP11- ul. Sanocka- Prałkowce- droga dziesięciu zakrętów- Wapielnica- Zielonka- Góra Trzech Krzyży- Park Miejski- Rynek.-ok. 14 km .

———————————————————————————————————

Planeta Ziemia – miejsce życia roślin, zwierząt i człowieka – to świat ogromny, do końca niezbadany i tajemniczy. Zaśmiecamy go coraz bardziej. Także my, dzieci, często nie jesteśmy bez winy. Ludzie zapomnieli, że czysta przyroda jest nam bardzo potrzebna. Ratujmy ją! W tym roku zorganizowaliśmy rajd pieszy, w trakcie którego zbieraliśmy to co ludzie bez zastanowienia zostawiają po sobie. To taki niewielki wkład w nasze uczniowskie „Sprzątanie Świata”.

tn_P1120624

———————————————————————————————————

Rajd rodzinny

04.10.2014 r.- odbył się rajd rodzinny dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Trasa rajdu: SP11 – Park Miejski- ścieżka dydaktyczna- „Modraszkowe Wzgórze”- stacja wyciągu narciarskiego- ul. Pasteura- Zielonka- fort Kruhel 3a- Wapielnica- fort-VI Helicha- Zielonka- Kruhel Mały- ul. Sanocka- SP11. Ok. 12 km

no images were found

———————————————————————————————————

KOLEJNY RAJD Z CYKLU

„ODKRYWAMY PRZEMYŚL I JEGO ZABYTKI”

 

Uczniowie klasy IV a, którzy chcą zdobyć ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ PTTK „ZNAM PRZEMYŚL” w dniu 17 października 2015 r. w ramach Szkolnego Koła Turystycznego brali udział w kolejnym rajdzie pieszym poświęcony zwiedzaniu zabytków naszego miasta. Tym razem trasa prowadziła ulicami naszego miasta. Uczniowie poznawali historię zabytków skupionych wokół Rynku. Dowiedzieli się gdzie dawniej stał klasztor bonifratrów, klasztor dominikanów oraz klasztor  dominikanek, w którym we wrześniu 1939 r. mieściło się dowództwo obrony miasta. Na koniec zwiedzili kościół o.o. franciszkanów, w którym mogli pooglądać obrazy przedstawiające Przemyśl w XVII wieku.

 

no images were found

———————————————————————————————————

Rajd Poznajemy Przemyśl i jego zabytki -19.09.2015 r.

 

Trasa rajdu: Katedra Greckokatolicka- Wieża Katedralna- Archikatedra Rzymskokatolicka- Dworek Orzechowskiego- Muzeum Diecezjalne- Wieża Katedralna-Park Miejski(fragment szlaku niebieskiego)- Muzeum Kamienica Mieszczańska.

Opiekunowie; Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————

Rajd 21.09.2015 r.

Trasa rajdu:  SP11- ul. Dworskiego- ul. Puszkina- Pałac Lubomirskich- SP11.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek.

———————————————————————————————————

Rajd z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki- 17.10.2015 r.

 

Trasa rajdu: SP11- Kościół o.o. Franciszkanów- Rynek- dawny klasztor dominikanów- dawny klasztor bonifratrów- dawny klasztor dominikanek- SP11

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————

Rajd 26.10.2015 r.

Trasa rajdu: SP11- Cmentarz Komunalny- Fort XXI Bakończyce- budynki poszpitalne przy ul. Słowackiego- SP11.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek

———————————————————————————————————

Rajd 16.11.2015 r.

Trasa rajdu: SP11 –ul. Mickiewicza- kościół na Błoniu przy ul. Lwowskiej-miejsce straceń przy ul. Lwowskiej- zabytkowy dworek przy ul. Lwowskiej.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek

 

———————————————————————————————————

Rajd Poznajemy Przemyśl i jego zabytki- 08.12.2015 r.- Rajd Mikołajów

warsztaty w muzeum.

 

Trasa rajdu : ulica Basztowa , Kopiec Tatarski- Fort XVI Zniesienie- brama forteczna na Zniesieniu- ul. Tatarska – Kościół Karmelitów-Muzeum Kamienica Mieszczańska.

 

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————

Rajd 04.04. 2016 r.

Trasa rajdu: Przekopana- kościół na Przekopanej-fort XX Przekopana- szaniec 2 Wilcze z bunkrem linii Mołotowa- cerkiew przy ul. Wilczańskiej- miejsce straceń przy ul. Kopernika- most kolejowy- SP11.

Opiekunowie: M. Banicka, E. Oleszek.

 

———————————————————————————————————

Rajd 06.05.2016 r.

Trasa rajdu:  SP11-zespół cmentarzy wojennych przy ulicy Przemysława: Polski Cmentarz  Wojskowy-Cmentarz Żołnierzy Austro- Węgierskich- Cmentarz Żołnierzy Niemieckich- Cmentarz Żołnierzy Rosyjskich- fort XXI Bakończyce – tereny poszpitalne i pokoszarowe przy ulicy Słowackiego.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————

Rajd pieszy 30.05. 2016 r.

Trasa rajdu: SP11- Kościół Grekokatolicki- Katedra Rzymskokatolicka- Zamek Kazimierzowski- Park Miejski(szlak niebieski).

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————-

Rajd pieszy 30.09.2016 r.

Trasa rajdu: plac na Bramie- pomnik Krystyna Szykowskiego- kościół o.o. Reformatów- dawna Synagoga przy ul. Słowackiego-budynek banku PKO BP na placu Na Bramie- dawny gmach Sokoła przy ul. Konarskiego- willa Frenkla przy ul. Dworskiego( siedziba dowódcy Twierdzy Przemyśl gen. Hermana Kusmanka)- zabudowa willowa przy ul. Puszkina- Palac Lubomirskich na Bakończycach- miejsce straceń przy ul. Lwowskiej- zabytkowy dworek przy ul. Lwowskiej- kościół na Błoniu przy ul. Lwowskiej- cerkiew przy ul. Mariackiej-dworzec kolejowy.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————————————————————————– Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki-19.10.2016 r.

 Trasa rajdu: SP11- Plac Niepodległości- Pomnik Jana Pawła II-Opactwo Benedyktynek- Pomnik Orląt Przemyskich- Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II- Cerkiew Bazylianów- miejsce straceń na Małym Ryneczku na Zasaniu- kościół Salezjanów- szlak czerwony na Zasaniu- kwatery żołnierskie i wojskowe na Cmentarzu Zasańskim- szlak turystyczny zielony PTTK Lipowica-Fort XVIII Lipowica -miejsce straceń przy ul Armii Krajowej- ul. I. Paderewskiego- ul. Okrzei- św. Jana Nepomucena- ul. 3-go Maja- Rynek- SP11.

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek.

————————————————————————————————————————————————————————

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki

 21.03.2017 r.- Trasa rajdu: SP11, Rynek, Wzgórze Zamkowe, gdzie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu  na najatrakcyjniejszą Marzannę. Dalej przez  Park Miejski, Bramę Sanocką Dolną,  ulicą Sanocką , Krzemieniec, Kościół na Kruhelu Małym, Zielonkę, Zniesienie , Kopiec Tatarski i altanę pod Kopcem Tatarskim, gdzie było ognisko i konkurs przyrodniczy. Każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkową nagrodę.

 Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn, Elżbieta Oleszk.

———————————————————————————————————————————————————————–

Poznajemy Przemyśl i jego zabytki 08.04.2017 r.

 Trasa rajdu: Cmentarz pułków Bawarskich z I wojny światowej- Fort X Orzechowce-Fort X b „ Zagrodnia”- Fort IX a „ Przy Krzyżu”- Fort IX „ Bruner”- Fort VIII „Łętownia”- Fort XVII „ Ostrów”(razem  16 km).

 Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek

———————————————————————————————————————————————————————–

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki

 20.04.2017 r.-bunkier linii Mołotowa przy hotelu Gromada, obecnie Akademia, Szlak Szwejkowski,  Brama Sanocka Dolna, Brama Sanocka Górna, fort Trzy Krzyże, wąwozy na Krzemieńcu, Zniesienie, szlak turystyczny czerwony, obelisk Tadeusza Kościuszki.

 Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————————————————————————–

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki

 

11.05.2017 r. Pomnik Jana Pawła II, Pomnik Orląt Przemyskich, Wybrzeże Jana Pawła II, Opactwo Benedyktynek,  Cerkiew Bazylianów, miejsce straceń na Małym Ryneczku, kościół salezjanów, szlak spacerowy czerwony.

Opiekunowie; Małgorzata Banicka, Małgorzata Jagustyn

———————————————————————————————————————————————————————-

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki

22 maja 2017 r. uczniowie klasy VI B w ramach Szkolnego Koła Turystycznego poznawali kolejne miejsce związane z odznaką krajoznawczą Znam Przemyśl. Miejscem tym był rezerwat Wisienki Stepowej na Winnej Górze. Przy okazji uczniowie mogli zobaczyć akwedukt przy ul St. Augusta, jedyny na Podkarpaciu tego typu obiekt wybudowany przez Austriaków przed I Wojną Światową. W drodze powrotnej był czas na odpoczynek i lody. Rajd poprowadziła pani Małgorzata Banicka, opiekun Szkolnego Koła, przodownik turystyki pieszej.

 

———————————————————————————————————————————————————————

Rajd pieszy z cyklu Poznajemy Przemyśl i jego zabytki

 26.05.2017 r.-trasa rajdu: SP11- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej- Rynek-Muzeum Kamienica   Mieszczańska- budynek Urzędu Miejskiego- dawny klasztor bonifratrów-dawny klasztor dominikanów- dawny klasztor dominikanek-Zamek Kazimierzowski- Szlak spacerowy niebieski- Brama Sanocka Górna- Góra Trzech Krzyży- Brama Sanocka Dolna – bunkier linii Mołotowa przy hotelu Gromada-SP11.

 Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Małgorzata Łupicka.


 Rajd Pieszy-Poznajemy Przemyśl i jego zabytki –19.10.2017 r.

 Trasa rajdu: SP11- cerkiew przy ul. Mariackiej- ul. Bohaterów Getta- most R. Siwca- ścieżka rowerowa nad Sanem- Buszkowice- Buszkowiczki- ujście Wiaru do Sanu- Buszkowiczki – 10 km .

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek

Odkrywamy Przemyśl – zdobywamy odznakę – 23.11.2017r.

 

Rajd pieszy klasy VIIb

Dnia 17 maja 2018 r. uczniowie z klasy VII b brali udział w rajdzie pieszym w ramach Szkolnego Kola Turystycznego. Uczniowie wraz z wychowawcą zdobywali kolejne miejsce na złotą odznakę Znam Przemyśl. Był to fort XX Przekopana. Po drodze cała grupa zatrzymała się na kultowych lodach u Pani Helenki. Wzmocnieni tradycyjnymi lodami bez problemu zdobyli fort. W drodze powrotnej uczniowie przypominali sobie odkryte wcześniej zabytki. Rajd prowadziły pani Małgorzata Banicka- Opiekun Szkolnego koła Turystycznego i Pani Elżbieta Oleszek- wychowawczyni klasy VII b.

 

Rajd klasy 5a

Dnia 4 września 2019 r. uczniowie klasy V a wraz z wychowawcą P. Barbarą Kijanką uczestniczyli w ramach projektu „Poznaję Przemyśl” w rajdzie pieszym. Uczniowie poznawali kolejne zabytki miasta Przemyśla. Odwiedzili kościół Karmelitanek, gdzie przy okazji poznali historię dwóch dziewczyn Stefci i Helenki ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Następnie uczniowie poszli do parku mijając po drodze Przemyską Archikatedrę. W Parku Miejskim im. Mariana Strońskiego odwiedzili Zamek Kazimierzowski i przez Bramę Sanocką Dolną i Górną dotarli na Górę Trzech Krzyży. Po krótkim odpoczynki dotarli do Wzniesienia a stamtąd na Kopiec Tatarski mijając po drodze umocnienia pierścienia wewnętrznego Twierdzy Przemyśl. Rajd poprowadziła P. Małgorzata Banicka – opiekun Szkolnego Koła Turystycznego.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie