Home » KREATYWNA SZKOŁA » Projekty językowe » Erasmus+ „Drop of water reflection of cultures”

Erasmus+ „Drop of water reflection of cultures”

Zapraszamy do śledzenia bloga o projekcie „Drop of water reflection of cultures”. Państwa partnerskie w projekcie: Polska, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Litwa, Grecja.

„Drop of water reflection of cultures”

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie