Home » KREATYWNA SZKOŁA » Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Zdrowie, to nie tylko brak choroby, to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego organizmu. W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności dbającej o własne zdrowie.

W  październiku 2012 roku odbyły się uroczystości nadania szkole imienia. Szkoła nasza wybrała na patrona dr Henryka Jordana, znanego lekarza, naukowca, wychowawcę, działacza społecznego. Znaczną część swego życia H. Jordan poświęcił wychowaniu dzieci
i młodzieży, a szczególnie trosce o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia. Założony przez niego w Krakowie Ogród Jordanowski był nie tylko terenem wypełnionym przyrządami do ćwiczeń, ale przede wszystkim instytucją z kadrami instruktorskimi, planem zajęć, zapleczem. Jego ideą przewodnią było połączenie wysiłku fizycznego z intelektualnym, nauka współzawodnictwa i współdziałania poprzez gry zespołowe. Postulował wprowadzenie do szkół zajęć wychowania fizycznego.

 Rada Pedagogiczna i pozostali pracownicy szkoły zostali zapoznani z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie. Wychowawcy klas zapoznali z tym projektem uczniów i ich  rodziców. Cała szkolna społeczność uznała, że takie imię zobowiązuje. W dniu 23. 10. 2012 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o przystąpieniu do tego projektu.

Od 10. 02. 2014 r. posiadamy Rejonowy Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

ceryfikat

Przez kolejne trzy lata konsekwentnie podejmowaliśmy zadania zmierzające do nadania kolejnego certyfikatu – Wojewódzkiego.

  • Rok szkolny 2014/2015 to rok walki z hałasem przebiegał pod hasłem „Zawrzyj pokój z ciszą – wypowiedz wojnę hałasowi”..
  • Rok szkolny 2015/2016 to rok aktywności ruchowej przebiegał pod hasłem „Ruch to zdrowie – każdy ci to powie”.
  • Rok szkolny 2016/2017 to rok poświęcony bezpieczeństwu i higienie nauki i pracy oraz  pierwszej pomocy.

            W czerwcu 2017 roku złożyliśmy „Raport z działań Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu w zakresie promocji zdrowia podjętych w latach 2014-2017.  Nasze działania zostały docenione i 05.06.2017 r. pani dyrektor Beata Kosicka-Siwak i pani Małgorzata Jagustyn – koordynator Szkoły Promującej Zdrowie na konferencji w Czudcu odebrały z rąk pani Kurator Małgorzaty Rauch Wojewódzki Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie zobowiązuje. Chcemy wspólnie z rodzicami oraz pozostałymi pracownikami szkoły uczyć i wychowywać, pomagać w rozwoju umysłowym i fizycznym, tworząc sprzyjające temu procesowi przyjazne szkolne środowisko. Służyć temu mają działania zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie