Plan działań w roku szkolnym 2010/2011

wrzesień/październik

a

Uczniowie będą gromadzić informacje i przygotują materiały na temat ich szkoły, miasta i kraju( teksty, obrazki, zdjęcia, pamiątki, ulotki, plakaty), podzielą się nimi ze swoimi partnerami, zamieszczą na stronie internetowej. W szkołach powstaną kąciki lub tablice Comeniusa.
październik

a

Polska szkoła stworzy stronę internetową projektu.
październik/listopad

a

Spotkanie w Przemyślu, Polska – planowanie działań projektu, wymiana informacji, zapoznanie z polskim systemem oświaty. W spotkaniu wezmą udział nauczyciele ze szkół partnerskich oraz uczniowie ze Słowenii i Łotwy.
listopad

a

Polska szkoła przygotuje i zamieści na stronie internetowej kolorowanki o Polsce, tradycjach i świętach.
listopad

a

Uczniowie będą wybierać wyrażenia i słowa, które chcieliby poznać i uznają za przydatne. Powstanie mały słownik 6 języków projektu na stronie internetowej. Każda szkoła przygotuje swoje tłumaczenie i ilustracje.
grudzień

a

Każda szkoła zaprojektuje kartki świąteczne i wraz z życzeniami w języku narodowym i angielskim prześle je do wszystkich partnerów.
grudzień

a

Wszystkie szkoły będą dzielić się materiałami na temat Bożego Narodzenia ( tradycje, przepisy kulinarne, obrazki, zdjęcia, plakaty, ozdoby świąteczne).
styczeń

a

Każda szkoła wybierze legendę lub baśń, którą przygotuje w formie przedstawienia.
styczeń/luty

a

Łotewska i polska szkoła zorganizuje bale karnawałowe o tematyce bajek.
luty/marzec

a

Każda szkoła zapozna uczniów z 5 wybranymi bajkami i zorganizuje konkurs na ulubioną bajkę. Zwycięskie bajki będą wymieniane w postaci książek.
luty-kwiecień

a

Uczniowie we wszystkich szkołach będą pisać scenariusz, projektować stroje / lalki, scenografię, plakaty, zaproszenia, wybierać muzykę i przygotowywać spektakl.
kwiecień

a

Każda szkoła zaprezentuje gotowe przedstawienie w szkole dla uczniów, rodziców, zaproszonych gości, n p. lokalnych władz, uczniów i nauczycieli z innych szkół. Przedstawienie zostanie nagrane i z napisami w języku angielskim przekazane naszym partnerom.
kwiecień

a

Spotkanie w Laporje, Słowenia. Ocena dotychczasowych działań w projekcie. Nauczyciele i uczniowie ( z Polski i Łotwy) będą mogli poznać słoweński system edukacji, kulturę i tradycję.
maj

a

Każda szkoła zorganizuje wycieczkę do miejsca związanego z legendą. Zaprezentują swoje doświadczenia z wycieczki w formie zdjęć, rysunków, wypracowań. Uczniowie będą pisać i wysyłać pocztówki z podróży do partnerskich szkół.
maj

a

Ewaluacja projektu – kwestionariusze oceny zostaną rozdzielone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców. Każda szkoła przeanalizuje dane i podzieli się nimi z koordynatorem
czerwiec

a

Spotkanie w Montemor-o-Novo, Portugalia, ocena pierwszego roku projektu. Poznanie portugalskiego systemu edukacji, kultury i tradycji.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie