Home » SZKOŁA

SZKOŁA

Nasza szkoła dzisiaj


Do „Jedenastki” uczęszcza 330 uczniów, pracuje w niej 29 nauczycieli oraz 9 pracowników administracji i obsługi. W tej placówce każdy uczeń znajduje się pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry pedagogicznej:

 • 19 nauczycieli dyplomowanych,
 • 5 nauczycieli mianowanych,
 • 4 nauczycieli kontraktowych,
 • 1 nauczycieli stażystów.

Nad całością czuwa dyrektor szkoły oraz jego zastępca, a w sytuacjach tego wymagających, pomocą służy pedagog szkolny i higienistka. W 13 salach mieści się 13 oddziałów. Znajdują się tu również pomieszczenia pomocnicze:

 • świetlica z jadalnią,
 • dwie sale gimnastyczne,
 • dwie sale zabaw,
 • biblioteka z czytelnią,
 • pracownia informatyczna,
 • 2 sale z tablicą multimedialną Interwrite
 • gabinet lekarski,
 • gabinet pedagoga,
 • boisko sportowe do siatkówki oraz minikoszykówki.
 • plac zabaw finansowany z projektu rządowego „Radosna szkoła”
 • boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Pracownia informatyczna, wyposażona jest w 25 komputerów, drukarkę laserową, skaner, projektor multimedialny, kamerę, głośniki, słuchawki i mikrofony oraz posiada stały dostęp do Internetu. Do dyspozycji uczniów jest dobrze zaopatrzona w książki biblioteka i czytelnia. Księgozbiór zawiera 4741 książek usystematyzowanych w sześciu działach tematycznych. Czytelnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie uczniowie mogą poszukiwać potrzebnych informacji z zakresu różnych dziedzin.
Sale gimnastyczne to ulubione miejsce zajęć tych uczniów, którzy w przyszłości chcą osiągać sukcesy, wykorzystując bogate w sprzęt sportowy zaplecze. W zimie można tu bezpłatnie wypożyczać łyżwy.
Troskliwą opiekę znajdują chętne dzieci w świetlicy czynnej od godziny 6.30 do 16, a działająca przy niej kuchnia zaprasza na smaczne obiady.
Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej wszystkich nauczycieli naszej placówki jest poznawanie oraz rozwijanie uzdolnień dziecka, wdrażanie do myślenia wartościującego, rozwijanie wszechstronnej aktywności. Zadania te są realizowane na zajęciach obowiązkowych oraz pozalekcyjnych. Do udziału w kółkach i zespołach zachęcani są uczniowie, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania, a także ci, którzy mają problemy z nauką. Proponujemy:

1.     Kółko turystyczne
2.     Kółko sportowe
3.     Kółko historyczne
4.     Studio piosenki
5.     Kółko z j. angielskiego
6.     Kółko katechetyczne
7.     Kółko przyrodnicze
8.     Kółko matematyczne
9.     Zajęcia z robotyki „Tworzymy Świat”
10.           Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • zajęcia terapeutyczne

11.           Rytmika
12.           Zajęcia plastyczne w Galerii BWA
13.           Zajęcia sportowo- rekreacyjne
14.           Zajęcia teatralne
15.           Szkolne warsztaty astronomiczne ,, Aleją Gwiazd”
16.           Szkolny Klub Wolontariuszy
17.            Klub Młodego Odkrywcy „Młodzi Programiści”
18.            Klub Młodego Odkrywcy „Pomysłowe Małolaty”

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych konkursach organizowanych przez inne placówki i mogą pochwalić się wieloma sukcesami, zajmując czołowe miejsca w konkursach matematycznych, historycznych, przyrodniczych, muzycznych, recytatorskich, plastycznych, fotograficznych oraz turniejach sportowych.
Sami również jesteśmy organizatorami: Międzyszkolnej Olimpiady Świetlicowej, Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego, Historycznego oraz Przyrodniczego. Wszyscy w „Jedenastce” kierują się zasadą, że zdobywać wiedzę to rzecz wspaniała, ale równie wspaniale jest wypoczywać i bawić się. Dlatego, przy pomocy i z udziałem dzieci, organizujemy różne okolicznościowe imprezy, koncerty charytatywne, dyskoteki, zawody sportowe, spotkania z pracownikami różnych instytucji, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, teatru.
„Jedenastka” należy do szkół małych, które mają tę ogromną zaletę, zwłaszcza dla młodszych dzieci, że wszyscy się tu znają, panuje przyjazna, pełna życzliwości atmosfera, uczeń czuje się bezpiecznie w społeczności szkolnej.
Nasza podstawówka jest jedną z sześciu szkół w Przemyślu, które wzięły udział w ogólnopolskim programie i uzyskały certyfikat „Szkoły z klasą”. Świadczy to o tym, że nasza szkoła jest aktywna na co dzień, ma zaangażowanych nauczycieli oraz dba o jakość kształcenia i jakość relacji między nauczycielami a uczniami.
Uczniowie, którzy rozpoczną edukację w naszej szkole, zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności konieczne do dalszego kształcenia, staną się koleżeńscy i przyjaźni, będą szanować godność innych oraz dbać o swoje zdrowie i środowisko społeczno-przyrodnicze.

W 2003 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat „SZKOŁY Z KLASĄ”, a w roku 2013 certyfikat Transforming Comunication, w roku szkolnym 2013/2014 certyfikat „Lepsza szkoła”, w roku 2014 certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, a w roku 2014/2015 certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. W roku 2017 szkoła otrzymała „.Wojewódzki Certyfikat Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”.

bn   ceryfikat   puchatek0001

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie