Home » KREATYWNA SZKOŁA » ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2017/2018

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA LOGO „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’

1. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA działający w Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu.
2. Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który musi zawierać nazwę szkoły oraz elementy kojarzące się z działaniami na rzecz zdrowia.
3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; być czytelne i łatwe do zapamiętania, być łatwo identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje.
4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu.
7. Konkurs trwa od 04. 09. 2017r. do 03. 11. 2017r.
8. Prace można wykonać w dowolnym formacie ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
9. Prace należy składać do wychowawcy oddziału do 03. 11. 2017 r. podając: imię i nazwisko, klasę, płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową. Wychowawca przekazuje prace p. Małgorzacie Jagustyn.
10. Prace konkursowe niespełniające wymagań i dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność projektu z danymi naszej szkoły, oryginalność znaku, czytelność projektu, estetyka wykonania.
12. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: Dyrektor szkoły, Koordynator Zespołu do spraw promocji zdrowia, Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyki.
13. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
14. Planowana data ogłoszenia wyników 17.11.2017r.

 

 

Rajd szkolny

Dnia 16.09.2017r. odbył się rajd pieszy dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Rajd poprowadziła Pani Małgorzata Banicka- Opiekun Szkolnego Koła Turystycznego. Celem rajdu było propagowanie turystyki pieszej, przybliżenie historii naszego miasta. Trasa rajdu prowadziła przez Rynek, ul. Piłsudskiego, Sanocką Bramę Sanocką Dolną, Bramę Sanocką Górną , Górę Trzech Krzyży, Wzniesienie, Fort XVI Zniesienie, Kopiec Tatarski, Zespół Cmentarzy Wojennych, Bramą Dobromilską, Bateria XXI a „ Jamki”, Zespół Koszarowy Twierdzy Przemyśl przy ul. Słowackiego, SP11.

XVII Ogólnopolski Rajd im. dr  Mieczysława  Orłowicza

Dnia 30.09.2017 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ramach Szkolnego Koła Turystycznego w XVII Ogólnopolskim Rajdzie im. dr M. Orłowicza. Trasa rajdu prowadziła z Rokszyc przez Helichę- Wapielnicę –Krzemieniec- Park zamkowy -Rynek, gdzie było zakończenie rajdu połączone z ciepłym poczęstunkiem. W trakcie wędrówki niektórzy uczestnicy zebrali przy okazji kozaki i rydze.

 

Rajd Pieszy-Poznajemy Przemyśl i jego zabytki –19.10.2017 r.

 Trasa rajdu: SP11- cerkiew przy ul. Mariackiej- ul. Bohaterów Getta- most R. Siwca- ścieżka rowerowa nad Sanem- Buszkowice- Buszkowiczki- ujście Wiaru do Sanu- Buszkowiczki – 10 km .

Opiekunowie: Małgorzata Banicka, Elżbieta Oleszek

 

58 OGÓLNOPOLSKI RAJD „TWIERDZA PRZEMYŚL”

Dnia 21.10.2017 r. uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w ramach Szkolnego Koła Turystycznego w 58 Ogólnopolskim Rajdzie Twierdza Przemyśl. Trasa rajdu prowadziła z SP11 na Fort XVI „Zniesienie”. Dalej przez Fort Kruhel 3 a, Wapielnicę, Fort VI „Heliha”, Fort V „Grochowce”, Fort IV „Optyń”, kładkę na Wiarze na Fort III „Łuczyce”, gdzie było wspólne ognisko. (15 km)

Na zakończenie rajdu odbył się konkurs wiedzy o fortach. I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Tomek Rossowski.

Witaminki, witaminki….. – zdrowe odżywianie w klasie 1a

Rajd pieszy z udziałem uczniów klasy IV c

 Dnia 9 listopada 2017 r. w ramach Szkolnego Kola Turystycznego odbył się rajd pieszy organizowany dla uczniów klasy IV c. Trasa rajdu prowadziła z  Krasiczyna przez Dybawkę Górną- Fort VII Prałkowce Wapielnicę- Fort pomocniczy Kruhel 3a- ul. Grochowską na  Kopiec Tatarski, gdzie czekały na uczniów mamy z gorącą herbatą  i mały poczęstunkiem w postaci kiełbasy, którą każdy sam piekł na ognisku. Tego dnia pogoda dopisywała. Po drodze uczniowie rozpoznawali drzewa i rośliny. Natknęli się też w pewnym momencie na szlaku z „niedźwiedziem brunatnym”, który uciął sobie mała drzemkę pod krzakami bzu czarnego-D.

Rajd się  bardzo podobał uczniom i już przy ognisku pytali o kolejne wyjście.

Jak chronić się przed grypą?

Uczniowie naszej szkoły spotkali się z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu aby dowiedzieć się jak chronić siebie oraz swoich bliskich przed wirusem grypy.

 

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO  „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE’’ ROZSTRZYGNIĘTY

Ogłoszony we wrześniu konkurs plastyczny na logo „Szkoły Promującej Zdrowie” został rozstrzygnięty. Do komisji wpłynęły prace uczniów różnych klas. Komisja po burzliwych naradach uznała, że zwycięską pracę wykonała uczennica klasy Va Emilia Nazar. Przyznano również trzy wyróżnienia: uczennicy klasy VIa – Dagmarze Paradowskiej i uczennicom klasy IIIc –  Krysi Hryniszyn oraz Zuzannie Falger.

 

XVIII Miedzyświetlicowa Olimpiada Sportowa

Dnia 22 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyła się XVIII Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa.

Patronat honorowy nad imprezą objęli Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma, poseł na sejm RP Pan Marek Rząsa, Wice-yrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Pan Zbigniew Chamielec, Celem spotkania było zachęcanie uczniów do uprawiania sportu, szerzenie idei olimpijskich,w tym zasady fair play, integracja dzieci z rożnych środowisk.

W spotkaniu uczestniczyło 9 szkół z miasta Przemyśla i regionu. Były to świetlice przy: SP 4, SP 6, SP 14, SP 15, SP 16, SP 17, SP 10 w Jarosławiu, SP Radymno oraz drużyna gospodarzy z SP 11.

Przybyli też zaproszeni goście: Pani Iwona Mazur- Przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Pan Grzegorz Masłyk – Inspektor Wydziału Edukacji,Pan Sebastian Jasiński asystent posła Pana Marka Rząsy.

Spotkanie przygotowały Pani Małgorzata Banicka , Pani Beata Kosicka-Siwak i Pani Aneta Buczak we współpracy z Panią Elżbietą Oleszek i Panem Rafałem Chromiakiem i Panem Marcinem Kosterkiewiczem..

Fundatorami nagród byli: Wydział Edukacji, Poseł na Sejm RP Pan Marek Rząsa oraz Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka.

Po emocjonującej walce

I miejsce zajęła drużyna z SP 16 w składzie:

Natalia Świeży

Oliwia Kochman

Michał Zalcman

Patryk Bruchal

II miejsce zajęła drużyna z SP 14 w składzie:

Amelia Drylonek

Nela Szpiech

Wiktor Lach

Adrian Franków

III miejsce zajęła drużyna z SP 17 w składzie:

Ksenia Bodnar

Vlada Zdoryk

Davyd Juchymczuk

Aleksander Varvaruk

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczały: Pani Iwona Mazur z PCEN-u, Pani Dyrektor Beata Kosicka-Siwak Pan Grzegorz Masłyk Inspektor Wydziału Edukacji, Pan Sebastian Jasiński asystent posła Pana Marka Rząsy.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji.

Na zakończenie wystąpił zespół Cheerleaderek prowadzony przez Panią Beatę Kosicką-Siwak i zespół wokalny prowadzony przez Panią Małgorzatę Jefimow.

 

Sportowe zajęcia świetlicowe

W nowym roku bo po świętach, jest figura trochę wzdęta,
Przeto dużo trenujemy, w piłkę gramy i biegamy, o figurę solidnie dbamy.

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka

W klasach 1a oraz 1b został zrealizowany program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” na temat bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły. Uczniowie pod kierunkiem p. Renaty Bieliszak oraz p.Joanny Belińskiej sprawdzili swoją wiedzę o bezpieczeństwie rozwiązując test bezpieczeństwa.

 

Zabawy na śniegu

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej bawiły się na świeżym powietrzu wraz z p. Anetą Buczak.

 

Ruch to zdrowie!

„W zdrowym ciele, zdrowy duch

W zdrowych uszach – zdrowy słuch

W zdrowych oczach – dobry wzrok

W silnych nogach – prężny skok.”

Wiedzą to dzieciaki ze świetlicy, które pod okiem p. Anety Buczak ćwiczą i bawią się jednocześnie!

 

Biała szkoła

W dniu 15.02.2018 r. grupa 33 uczniów z naszej szkoły, jak co roku doskonaliła swoje umiejętności w jeździe na nartach na przemyskim stoku w ramach tzw. „Białej Szkoły”, pod opieką nauczycieli WF –  pani dyrektor Beaty Kosickiej-Siwak i pana Marcina Kosterkiewicza oraz wspaniałych rodziców pani Beaty Opałki, pana Macieja Gałuszki oraz państwa Agnieszki i Bartosza Krysa,  Dla kilku uczniów były to dopiero początki, trochę było obaw przed pierwszym zjazdem, ale udało się, uczniowie pokonali strach i po kilku zjazdach pod fachowym okiem naszych wuefistów, już sami świetnie dawali sobie radę. Pomoc w szkoleniu dzieci  nieoczekiwanie zaoferował nam pan Marek Rząsa Poseł na a Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki któremu jazdę na nartach opanował Kuba Mrozek z kl. III b. Bardzo dziękujemy.
Wszyscy bawili się wspaniale, uczyli się nie tylko jazdy na nartach, ale też samodzielności, współpracy w grupie, odpowiedzialności, dyscypliny, zasad bezpieczeństwa. Jak na razie zima w pełni i zapewne uda się nam powtórzy takie „Białe szaleństwo”, może nawet w większym składzie.
Śnieżne zabawy w parku

19 lutego 2018 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką nauczycieli Pani Małgorzaty Banickiej i Pani Anety Buczak udali się na zimowe zabawy do parku połączone z obserwacjami przyrodniczymi. Po drodze udało się wypatrzeć  parę wróbli, stado sikorek, kilka gawronów, jedną sójkę, która nie poleciała za morze i wiewiórkę, która podobnie jak ptaki nie chciała pozować do zdjęcia. Był też czas na zabawy w śnieżki, śniegowego berka i zjazdy na butach lub workach. Zabawa na świeżym wszystkim się podobała. Nikt nie chciał wracać z powrotem do szkoły.

Zdrowo jemy w klasie 3c

Zajęcia na temat: Roli owoców i warzyw w zachowaniu zdrowia-02.03.2018 r.

Rysujemy plakat promujący zdrowe przekąski.

Akcja promująca zdrowie

Klasa 3b, pod okiem wychowawczyni p. Doroty Jamroz, przygotowała niezwykle efektowną akcję-happening promującą zdrowie. Uczniowie, przebrani jako warzywa i owoce oraz wyposażeni w hasła promujące zdrowe żywienie, odwiedzali klasy naszej szkoły przedstawiając zalety jedzenia warzyw oraz owoców. Ponadto częstowali każdego zdrowymi pysznościami: sałatkami i szaszłykami owocowymi, kanapeczkami oraz pucharkami pełnymi zdrowia.

 

Szkolny rajd pieszy Pikulice- Optyń- Grochowce-Przemyśl

Dnia 20.01.2018 r. grupa uczniów w ramach szkolnego Koła Turystycznego uczestniczyła w rajdzie pieszym. Trasa rajdu prowadziła z Pikulc przez fort IV Optyń , fort V Grochowce,  Wapielnicę do Przemyśla. Na forcie IV Optyń była przerwa na ognisko i zwiedzanie fortu. Po drodze uczniowie zaobserwowali stada saren i myszołowa. Razem przeszli 18 km.

 

POKAZ TALENTÓW SPORTOWYCH

Dnia 1 marca 2018r. klasa 3a przygotowała POKAZ TALENTÓW SPORTOWYCH. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności w zakresie skoków na skakance, kozłowania, rzutów do kosza, dryblingu piłki nożnej oraz kręceniem kołem hula-hop. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Nagrody otrzymaliśmy z Urzędu Miasta z Wydziału Spraw Społecznych w ramach promowania zdrowego stylu życia.

Dzień promocji zdrowia w świetlicy – Robimy zdrowe kanapki

Udział w konkursie „Czy wiesz, co jesz?”

W dniu 6.03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu odbył się XI Międzyszkolny Konkurs „Czy wiesz, co jesz?”. W konkursie wziął udział trzyosobowy zespół z naszej szkoły w składzie Zuzanna Domańska, Szymon Baryła i Damian Ożga. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji XI Edycji Programu „Trzymaj formę”. Ideą konkursu było popularyzowanie wśród dzieci tematyki prozdrowotnej i kształtowanie postawy świadomego konsumenta. Rywalizacja była wyrównana. Na dziewięć szkół uczestniczących w konkursie zespół reprezentujący naszą szkołę zajął III miejsce. Gratulacje.

Green to me – Zielono mi

Nie zapominamy o zdrowym jedzeniu nawet podczas świętowania. Oto zdrowe, zielone pyszności, które z okazji obchodów dnia Św. Patryka, patrona Irlandii, przygotowali uczniowie klasy 5b oraz SU.

 

Klasa 1b – zajęcia ruchowe na świetlicy

Zdrowo jemy w klasie 1a – kanapki

II Świetlicowy Turniej w „Zbijaka”

W świetlicy szkolnej zakończył się II Świetlicowy turniej w „zbijaka”. Udział wzięło 5 drużyn. Po zaciętej walce pełnej niespodzianek, I miejsce wywalczyła drużyna klasy 3c w składzie: Falger Zuzia, Durkacz-Foremska Monika, Mączyńska Nikola, Sawicka Nicola, Siuta Dawid, Popiel Michał i Pająk Sebastian. II miejsce zajęła klasa 3a, a na III miejscu uplasowali się chłopcy z klasy 3b. Oprócz świetnej zabawy wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie „małe co nieco”, które ufundowała kierownik świetlicy pani Małgosia Banicka. Głównym sędzią turnieju była pani Aneta Buczak.

Świetlica – aktywne spędzanie wolnego czasu na powietrzu

Warsztaty kulinarne z dietetykiem

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie