Home » AKTYWNA 11

AKTYWNA 11

aktywna11Aktywna Jedenastka jest to stowarzyszenie działające na rzecz naszej szkoły. Należą do niego nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły. Stowarzyszenie głównie zajmuje się pozyskiwaniu funduszy dla szkoły z Unii Europejskiej, organizacją dodatkowych zajęć, wycieczek itp.
Wszystkich, którzy chcą zapisać się do Stowarzyszenia Aktywna Jedenastka prosimy o kontakt z Panią Elżbietą Oleszek.

Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka działa w Szkole Podstawowej nr 11 od roku 2007. Prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Oleszek Wiceprezesi to Beata Kosicka-Siwak i Renata Horniatkewicz Daćko, skarbnik Anna Krewko-Nowicka, sekretarz Małgorzata Jagustyn..

CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
1. działalność charytatywna na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
2. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu;
3. ochrona i promocja zdrowia;
4. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
6. wspomaganie Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu w poprawie warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami;
8. upowszechnienie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. popularyzowanie historii Przemyśla i regionu;
10. upowszechnienie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. wszechstronny i możliwie najpełniejszy rozwój członków i uczestników stowarzyszenia;
12. tworzenie sprzyjającego klimatu pracy, to jest podejmowanie działań promujących innowacje, projekty edukacyjne i kulturalne na terenie szkoły i poza nią
13. aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz szkoły

Od początku swojej działalności Członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele działań na rzecz uczniów i społeczności lokalnej. Stowarzyszenie pozyskało fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych.
W 2009 roku realizowany był projekt finansowany z FIO:

 1. ”ZDROWO, WESOŁO I SPORTOWO”
 2. ”Bądź w formie”
 3. zajęcia fitness
 4. Zabawa w koszykówkę”
 5. Turniej w koszykówkę
 6. „Będę jak Ronaldo”  – zajęcia z piłki nożnej
 7. Mistrzostwa w piłkę nożną dla uczniów kl. IV – VI
 8. Dzień sportu – spartakiada
 9. Pieszo poznaję okolicę – rajdy
 10. Rowerem przez świat – wycieczki rowerowe
 11. Chcę być sprawny, silny i zdrowy – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych.

W roku 2011 realizowane były zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach programu finansowanego przez Urząd Miasta Przemyśla.
W 2012 roku po raz kolejny pozyskane zostały fundusze na realizację zajęć pozalekcyjnych  „Popołudnie w szkole” z FIO.
Są to:
zajęcia z piłki nożnej, z mini koszykówki, Aerobiku, matematyki „Chcę wiedzieć więcej”, przyrody „Szkiełko i oko”, informatyki „Z komputerem za pan brat”, z twórczości artystycznej „W baśniowej krainie”, koła turystycznego „Przemyśl moja mała Ojczyzna”, z języka niemieckiego,
z języka angielskiego „Angielski znamy w Unii dorastamy”.

Ponadto Stowarzyszenie pozyskało sprzęt sportowy: kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej i inne.

aerobik

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie