PSM w 5 „a”

Bez tytułuPUCHAROWY SYSTEM MOTYWOWANIA

UCZNIÓW W KLASIE V „a”


System został opracowany przez panią Anetę Jabłońską, wychowawcę klasy V „a”. Konieczność jego opracowania wynikała z faktu, iż system motywowania wykorzystany
w roku poprzednim znudził się uczniom i już nie spełniał oczekiwań wychowawcy.

Część uczniów klasy V „a” nadal wymaga ciągłej motywacji zewnętrznej i dlatego niezbędne było opracowanie takiego systemu, który będzie nagrody wykorzystywał jako jeden ze sposobów wspierania i wzmacniania programu psycho-edukacyjnego mającego na celu naukę prawidłowych zachowań.

Program ten będzie realizowany wobec uczniów w klasie, którzy sprawiają największe trudności wychowawcze  i będzie obejmował następujące etapy:

  1. Zdobywamy informacje od uczniów co ich motywuje do działania.
  2. Po omówieniu tego, co dla dziecka może być nagrodą ustalamy cele
    i zmieniamy wspólnie cel w plan działania, który wyraźnie składać się będzie
    z pojedynczych kroków, które uczeń będzie musiał wykonać, aby osiągnąć cel. Łączymy system nagradzania z planem działania, mając na celu wzmocnienie tego planu. Aby określić cele i opracować plan działań, powinniśmy zaangażować ucznia w dyskusję na temat „sposobów, jak chce osiągnąć cele” oraz tego, jak może tego dokonać (plan działania).
  3. Wyjaśniamy, a następnie omawiamy z uczniem zachowania, których od niego oczekujesz. Podajemy przykłady alternatywnych zachowań, których dziecko może użyć aby zastąpić nimi zwykłe zachowania destrukcyjne.
  4. Wyraźne określajmy, co uczeń musi zrobić, aby zdobyć nagrodę. Na przykład: „przez 15 minut usiądź i wykonuj swoją pracę w klasie, a zdobędziesz żeton”. Związek między zachowaniem dziecka i motywacją musi być dla niego oczywisty. Z czasem nagrody będą stawać się coraz rzadsze.
  5. Zawsze należy pamiętać, że zachowanie aby było dobre, nie musi być idealne. Nagradzajmy wysiłek i poprawę, to znaczy zwracajmy uwagę i doceniajmy ciężkie starania dziecka.
  6. Uczymy samo-nagradzania i samo-motywacji, na przykład, dziecko samo komplementuje się po zgłoszeniu się do odpowiedzi, czekaniu na własną kolej. Stopniowe przejście ucznia z systemu nagród motywowanego zewnętrznie do systemu samo-nagradzania i samo-motywacji jest celem nadrzędnym.

Etapy te zostaną przeprowadzone we wrześniu 2014 roku, a następnie uczeń otrzyma karty zachowania na których będą notowane postępy ucznia.

Dodatkowo całą klasę będzie obowiązywał „PUCHAROWY SYSTEM WYCHOWAWCZY”. Polega ona na tym, iż klasa zostanie podzielona na trzy grupy. Podział ten będzie dokonany na podstawie oceny z zachowania jaką uczniowie uzyskali na koniec roku szkolnego 2013/2014. Każdy uczeń będzie zdobywał pozytywne i negatywne uwagi od nauczycieli i pracowników szkoły. Uwagi te będą wpisywane do zeszytu uwag. Co dwa tygodnie nauczyciel będzie liczył pozytywne i negatywne oceny oraz obliczał „WSPÓŁCZYNNIK ZACHOWANIA”. Uczeń, który zdobędzie najwyższy współczynnik
w danej grupie otrzymuje „PRZECHODNI PUCHAR WYCHOWAWCY”. W sytuacji, gdy kilka osób zdobędzie taki sam współczynnik wychowawca dokona losowania. Dodatkowo wychowawca może przyznać uczniowi „STATUETKĘ OSCARA”, za wyjątkowe zachowanie. Wszystkie zdobyte puchary i statuetki będą liczone przez cały rok szkolny i trzy osoby, które zdobędą najwięcej odznaczeń otrzymają, na koniec roku szkolnego, nagrodę od wychowawcy.

PUCHARY ZA KWIECIEŃ

Przechodnie Puchary Wychowawcy trafiły do…..

GRATULUJĘ

tn_DSC_0033

PUCHARY ZA OKRES OD STYCZNIA DO MARCA

Przechodnie Puchary Wychowawcy trafiły do…..

GRATULUJĘ

tn_DSC_0002 tn_DSC_0003 tn_DSC_0001

PUCHARY ZA GRUDZIEŃ

Przechodnie Puchary Wychowawcy w miesiącu grudniu trafiły do…..

GRATULUJĘ

tn_SAM_1081

PUCHARY ZA LISTOPAD

Przechodnie Puchary Wychowawcy w listopadzie trafiły do…..

GRATULUJĘ

tn_SAM_0962

PUCHARY ZA PAŹDZIERNIK

Przechodnie Puchary Wychowawcy w miesiącu październiku trafiły do…..

GRATULUJĘ

tn_SAM_0886 tn_SAM_0887

PIERWSZE PUCHARY ROZDANE

Zgodnie z nowym systemem oceniania zachowania w naszej klasie uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów, przez ostatnie trzy tygodnie, otrzymali Przechodni Puchar Wychowawcy.
GRATULUJĘ

SAM_0807 SAM_0808

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie