Home » RODZICE » Kryteria ocen

Kryteria ocen

INFORMATYKA – Aneta Jabłońska

  Szczegółowe kryteria oceniania z informatyki klasa IV (390,3 KiB, 1 491 hits)


  Szczegółowe kryteria oceniania z informatyki klasa VIII (979,0 KiB, 1 237 hits)

JĘZYK ANGIELSKI

Warunki i sposób oceniania z języka angielskiego I – VIII

Wymagania edukacyjne klasy I – III

Wymagania edukacyjne klasy IV – VII

JĘZYK NIEMIECKI

Warunki i sposób oceniania

Wymagania edukacyjne dla klas VII – VIII

JĘZYK POLSKI – Anna Dryniak, Katarzyna Skotnicka, Aneta Pomianek – Zwierkowska, Elżbieta Piejko

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa IV

  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 5 (26,8 KiB, 1 859 hits)


  Szczgółowe kryteria ocen z języka polskiego dla klasy 6 (23,5 KiB, 1 630 hits)

Szczegółowe wymagania edukacyjne – klasa VII

MATEMATYKA – Henryk Dryniak, Remigiusz Łuc, Rafał Hamryszczak, Ewa Prajzner

Szczegółowe wymagania dotyczące treści nauczania matematyki w klasach IV – VIII

Szczegółowe kryteria oceniania na lekcjach matematyki w klasach IV – VIII

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA, GEOGRAFIA, FIZYKA – Małgorzata Jagustyn, Jadwiga Tomczyk, Remigiusz Łuc

Warunki i sposób oceniania

Wymagania edukacyjne – geografia V

Wymagania edukacyjne – geografia VI

Wymagania edukacyjne – geografia VII

Wymagania edukacyjne – geografia VIII

Wymagania edukacyjne – chemia VII

Wymagania edukacyjne – chemia VIII

Wymagania edukacyjne – biologia  V

Wymagania edukacyjne – biologia VI

Wymagania edukacyjne – biologia VII

Wymagania edukacyjne – biologia VIII

Wymagania edukacyjne – przyroda IV

Wymaga edukacyjne – fizyka VII

Wymaga edukacyjne – fizyka VIII

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO – Elżbieta Oleszek

Warunki i sposób oceniania

Wymagania edukacyjne klasa IV

Wymagania edukacyjne klasa VII

TECHNIKA – Ewa Prajzner

Warunki i sposób oceniania klasy IV – VI

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA I – Renata Horniatkiewicz-Daćko, Dorota Jamroz

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy I (60,0 KiB, 1 202 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA II

  Kryteria szczegółowe ocen dla ucznia klasy II (19,2 KiB, 1 181 hits)

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE KLASA III

  Przedmiotowy system oceniania w klasie III (17,9 KiB, 814 hits)

RELIGIA KLASY I-VII

  Kryteria oceniania z religii dla klas I-VI (13,8 KiB, 1 230 hits)

Wymagania edukacyjne klasa VII

WYCHOWANIE FIZYCZNE IV-VIII

Warunki i sposób oceniania oraz wymagania edukacyjne

PLASTYKA KLASY IV-VII

  KRYTERIA OCENIANIA Z PLASYKI (34,0 KiB, 1 036 hits)

Kryteria ocen dla klasy VII

MUZYKA KLASY IV – VIII

Wymagania edukacyjne klasy IV – VIII

INFORMATYKA – Karolina Choma, Barbara Kijanka

Warunki i sposób oceniania

Kryteria oceniania klasa VII

Wymagania edukacyjne – klasa VII

Wymagania edukacyjne – klasa VIII

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – Aneta Buczak

Warunki i sposób oceniania

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – Elżbieta Oleszek

Warunki i sposób oceniania. Wymagania edukacyjne – klasa VII i VIII

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie