Home » KREATYWNA SZKOŁA » Szkolny Klub Wolontariuszy

Szkolny Klub Wolontariuszy

logoWolontariusze to ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać między innymi w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych.

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

Założycielem oraz opiekunek Szkolnego Klubu Wolontariuszy Szkoły Podstawowej nr 11 jest pani Aneta Jabłońska. We wrześniu 2014 roku dopiero rozpoczynamy naszą działalność. Mamy nadzieję, że przyłączy się do nas wielu uczniów, którzy pragną pomagać innym.

Wolontariusz powinien posiadać kilka istotnych cech:

 • chęć pomagania innym;
 • zainteresowanie rozwojem swojej osobowości i własnych umiejętności poprzez pracę na rzecz innych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi;
 • dużo optymizmu i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
 • odwaga, empatia i otwartość;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
 • kultura osobista.

1.     Cele szczegółowe programu SKW

 • nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym;
 • tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;
 • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
 • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • rozwijanie empatii, zrozumienia;
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
 • przekazywanie wiedzy na temat ruchu pozarządowego;
 • przedstawienie działalności wybranych organizacji;
 • prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

2.     Prawa i obowiązki wolontariusza

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki
  w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora, opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z  realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 • Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 • Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach i pracach SKW.
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę.
 • Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

a)     zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

b)    zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

c)     zasada troski o los słabszych;

d)    zasada równości;

e)     zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.

3. Kodeks etyczny wolontariusza

 • Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
 • Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
 • Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
 • Mówić otwarcie- pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
 • Stale się rozwijać – staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
 • Być osobą na której można polegać – praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
 • Działać w zespole – znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZY

SZÓSTA AKCJA

Nasza   Szkoła  włączyła   się   w  akcję zbiórki   pieniędzy    na    budowę   hospicjum   w Przemyślu. Uczniowie, Rodzice
i nauczyciele wykonali ponad 2300 żonkili.

Koordynatorem projektu w szkole była pani Aneta Jabłońska opiekun Szkolnego Klubu Wolontariuszy.

Dziękujemy wszystkim za pomoc.

PIĄTA AKCJA

Szkolny Klub Wolontariuszy przyłączył się do organizowanej w naszej szkole akcji „Szlachetna Paczka”.

skw

CZWARTA AKCJA

24 listopada 2014 roku klasa V „a” wraz z wychowawczynią panią Anetą Jabłońską oraz uczennice z klasy IV „a” włączyły się w kampanię  „BIAŁEJ WSTĄŻKI” – mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet. Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariuszy przygotowali transparenty i ubrani w białe koszulki maszerowali ulicami Przemyśla krzycząc „STOP PRZEMOCY”.

no images were found

TRZECIA AKCJA

Marzycielska Poczta.

Wolontariusze naszej szkoły zaczęli korespondować ze swoimi rówieśnikami, którzy mają problemy zdrowotne. Wszystko dzięki akcji „Marzycielska Poczta”, którą odszukała w internecie nasza wolontariuszka Kasia Kaspieruk. Dzięki Kasiu 🙂

Wolontariusze z naszej szkoły zebrali wiele kartek urodzinowych dla Kuby Ostasza i wysłali je. Kuba dziękując za pamięć wysłał nam życzenia świąteczne. DZIĘKUJEMY

ostasz1  ostasz2

DRUGA AKCJA

Ice Bucket Challenge opanowało cały świat. Chodzi o oblewanie się lodowatą wodą, nominowanie następnych osób i wspomaganie organizacji charytatywnych. Akcja charytatywna wciągnęła wiele osób w tym i naszą szkołę. Pani Aneta Jabłońska (Opiekun Szkolnego Koła Wolontariuszy), która otrzymała wyzwanie, podjęła je i nominowała koleżanki i kolegów z Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu. Pieniądze przekazała na Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, które wspomaga rehabilitację dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu pana Mirosława Bara. Nie dokonałaby tego, gdyby nie wspaniali wolontariusze, którzy z ogromnym zaangażowaniem i właściwą sobie sumiennością oblali swojego opiekuna lodowatą wodą.

Jeżeli chcesz przekazać darowiznę

wpłatę kieruj na konto 12 1020 4274 0000 1602 0001 8168

Tytuł wpłaty – pomoc dla Mirosław Bar
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
ul. Barska 15
37 700 Przemyśl

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 podjęli wyzwanie postawione im przez ich koleżankę Anetę Jabłońską i oblali się zimną wodą promując akcję Ice Bucket Challenge oraz przelali pieniądze na rehabilitację dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 pana Mirosława Bara. Najodważniejszymi z odważnych okazali się pani dyrektor SP 11 Beata Kosicka-Siwak, pani Karolina Popowicz-Kosterkiewicz, pani Barbara Kijanka oraz panowie Andrzej Żłobiński i Marcin Kosterkiewicz.

no images were found

 

PIERWSZA AKCJA

Dołącz do nas i wyślij kartkę Mateuszowi Ziółkowskiemu. Odpowiedz na prośbę jego mamy:

Zwracam się do was kochani z ogromną prośbą! Mój 4 letni synek choruje na nowotwór złośliwy z przerzutami. Jeden raz w życiu dostał list a raczej przesyłkę z jego portretem był bardzo szczęśliwy płomień radości w oczach Mateuszowi nie zostało zbyt wiele życia bo choroba okazała się bardzo złośliwa nie wyleczalna. Jeśli dla was nie był by to żaden problem proszę wyślijcie do niego kartkę sprawi mu to ogromna niespodziankę .Proszę udostępniajcie to wśród znajomych może znajdą się chętni, którzy sprawią mu przyjemność z góry serdecznie dziękuję!SAM_0879A

adres: Mateusz Ziółkowski

Lusowo

ul. Poznańska 8

62-080 Tarnowo Podgórne

Wolontariusze naszej szkoły już narysowali rysunki i napisali listy do Mateuszka. Czekamy na Ciebie!

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie