Home » KREATYWNA SZKOŁA » Rok innowacji 2014/2015

Rok innowacji 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej Nr 11 został ogłoszony ROKIEM INNOWACJI.

INNOWACJE REALIZUJĄCY
PROGRAM INNOWACYJNY ,, Lubię matematykę”
w kl.II c
_______________________________________________
E.Fida
Spotkanie z Naukami Ścisłymi- współpraca
z Projektorem Wolontariatem Studenckim- Współpraca
z Politechniką Rzeszowską  – zajęcia z różnych dziedzin
nauki; Młody Nobel- piknik naukowy
_______________________________________________
Przyjaciele Zipiego
_______________________________________________
L.Babska 

L.Babska

,,Aleją Gwiazd” – Szkolne Warsztaty Astronomiczne
_______________________________________________
H.Dryniak
Razem z kołem turystycznym odkrywamy miasto
i najbliższą okolicę ( współpraca koła turystycznego
z nauczycielami przyrody i historii).
_______________________________________________
M.Banicka
M.Jagustyn
E.Oleszek
Rozwijamy  umiejętności  przyrodnicze
i matematyczne zajęcia dla uczniów zdolnych
_______________________________________________
Zespół matematyczno
– przyrodniczo-informatyczny
Pucharowy system oceniania zachowania uczniów w kl. V a
_______________________________________________
A.Jabłońska
Rytmika z elementami tańców ludowych  kl.Ia,Ic,IIc
_______________________________________________
M. Jefimow
Klub Młodego Odkrywcy kl. II b
_______________________________________________
A.Nowicka
Mały ratownik – zaj. z pierwszej pomocy R.Bieliszak
Zajęcia dodatkowe z uczniem zdolnym kl.III a
,, Poznaję Świat”.
_______________________________________________
D.Jamroz
1x w-cu zajęcia w terenie ogólnorozwojowe
,,Poznaję moją Ojczyznę”
_______________________________________________
D.Jamroz
Program e-Twinning
_______________________________________________
M.Łupicka
,, Lekkie piórko, czyli nauka poprawnego pisania” k. V a
_______________________________________________
K. Skotnicka
Na deskach szkolnej sceny-magia teatru zajęcia
pozalekcyjne kl. IV a
_______________________________________________
K. Skotnicka
,, Lepsza szkoła”- projekt edukacyjny- zajęcia
z matematyki w kl.IV-VI
_______________________________________________
B.Głubisz
H.Dryniak
,, Tworzymy Świat”- innowacja metodyczna
_______________________________________________
A.Jabłońska
Świątynie Przemyśla
_______________________________________________
s.Dawida
Jestem współczesnym twórcą. Świat mediów to mój świat
Kl. VI a VI b
_______________________________________________
J. Kawalec
,,Sportowa świetlica” -elementy  gier zespołowych w zajęciach ruchowych w świetlicy.
_______________________________________________
M. Kosterkiewicz
M. Buczak
Warsztaty taneczne z elementami aerobiku, gimnastyki
artystycznej program realizowany z dziewczętami
kl. I-III na zajęciach dodatkowych oraz z dziewczynkami
kl.IV na jednej godzinie WF w tygodniu
_______________________________________________
B.Kosicka-Siwak

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie