COMENIUS

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

  • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
  • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
  • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie