Promocja programu Comenius

KONFERENCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – COMENIUS

29 maja 2009 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu odbyła się Konferencja informacyjno ? promocyjna Programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – COMENIUS. Szkoła Podstawowa nr 11 przygotowała stoisko prezentujące realizowany projekt pod tytułem – wwweurokidswebcom?. Podczas spotkania zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele mogli rozmawiać na temat projektu Comenius, zasad starania się o partnerów i fundusze oraz zobaczyć korzyści płynące z jego realizacji.
Koordynator programu Małgorzata Łupicka zaprezentowała realizowany w szkole projekt jako przykład dobrej praktyki. O stronę wizualną naszego stoiska zadbała ucząca plastyki pani Jolanta Kawalec.

PROGRAM COMENIUS W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

W marcowym wydaniu miesięcznika NASZ PRZEMYŚL ukazał się tekst o programie Comenius w naszej szkole. Oto fragment artykułu:

POCZTÓWKA DO COMENIUSA

„POCZTÓWKA DO COMENIUSA” Odpowiadając na zaproszenie Czeskiej Narodowej Agencji Programu Comenius wysłaliśmy pocztówkę do Pragi. Wystawa pocztówek będzie towarzyszyć czeskim obchodom Tygodnia Comeniusa 2009.

KONTAKTY, KTÓRE PROCENTUJĄ

W 6 numerze „Życia Przemyskiego” z dnia 11 lutego 2009 ukazał się artykuł opisujący wizytę gości Comeniusa w naszej szkole.

W HOLENDERSKIEJ PRASIE O SPOTKANIU COMENIUSA W NIJKERK

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

FESTIWAL COMENIUSA

10 października 2007 roku w Czudcu koło Rzeszowa odbył się kolejny Festiwal Comeniusa. Uczestniczyły w nim szkoły, w których realizowany jest projekt w ramach programu ” Uczenie się przez całe życie ” Comenius. W naszym województwie jest tych szkól 54, w naszym mieście 3. Podczas festiwalu prezentowane są przykłady dobrej praktyki i tzw. produkty końcowe projektów. Promuje się projekt, ideę współpracy europejskiej wśród szkół, a przede wszystkim udziela informacji wszystkim zainteresowanym staraniem się o fundusze w ramach programu. Dla szkoły była to możliwość promocji.

TERAZ PRZEMYŚL, POTEM FRANCJA

Artykuł, który ukazał się w „Życiu Podkarpackim” po wizycie naszych gości w październiku 2007 r.

DZIECI EUROPY

Artykuł, który ukazał się w „Życiu Podkarpackim” w styczniu 2007 r.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie