Home » KREATYWNA SZKOŁA » Dobry klimat dla morza

Dobry klimat dla morza

PRZYRODNICZY PROJEKT EDUKACYJNY –

DOBRY KLIMAT DLA MORZA

 

Dnia 10 grudnia 2015 r. klasa Vb wraz z nauczycielem przyrody p. Małgorzatą Jagustyn wzięła udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego „ Dobry klimat dla morza”. Były to pierwsze, z cyklu pięciu zajęć, które mają uświadomić uczniom wartość różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego oraz przybliżyć jej specyfikę i unikalność.

Aby zachować w dobrym stanie wartość jaką jest ekosystem Bałtyku, człowiek musi działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem praw natury i środowiska, w którym żyje. Tego właśnie mają się dowiedzieć uczestnicy projektu.

Uczniowie z dużym zainteresowanie wysłuchali krótkiego wykładu na temat flory i fauny Bałtyku. Wiedzę teoretyczną poparli obserwacjami okazów naturalnych. Najwięcej radości sprawiły im obserwacje mikroskopowe.

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie