Home » KREATYWNA SZKOŁA » Dziś przedszkole jutro szkoła

Dziś przedszkole jutro szkoła

Program „Dziś przedszkole jutro szkoła” zapoczątkowała pani Aneta Jabłońska w roku 2010 organizując bezpłatne zajęcia z informatyki dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek. W roku szkolnym 2013/2014 program ten zostanie rozszerzony.

 

PLAN PRACY:

1. Idea, która nam przyświeca:

Przejście dzieci z przedszkola do szkoły jest dla rodziców i ich pociech bardzo ważnym krokiem. Przyszli uczniowie obok ciekawości świata noszą w sobie lęk przed nowym, nieznanym życiem szkolnym. Żeby ten strach zminimalizować należałoby stworzyć taką sytuację, w której przedszkolaki rozpoczynając naukę 1 września znałyby atmosferę szkoły, nauczycieli, orientowały się w pomieszczeniach szkolnych. Pierwszoklasiści powinni iść do szkoły pełni pozytywnych uczuć związanych ze szkołą, a ona sama powinna być im znana, bliska i wzbudzać poczucie bezpieczeństwa.

Program ten jest propozycją współpracy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Jordana z Niepublicznym Przedszkolem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego, Przedszkolem nr 9 im. Czytelników Życia Podkarpackiego, Przedszkolem nr 20 oraz Publicznym Przedszkolem Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Współpraca ta ma stworzyć dzieciom możliwość beztroskiego przejścia z sali przedszkolnej do ławki szkolnej.

2. Informacje dotyczące środowiska:

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu oraz przedszkola, z którymi współpracuje położone są w tej samej części miasta. Wielu absolwentów przedszkoli staje się uczniami „Jedenastki”. Rodzice naszych wychowanków borykają się z podobnymi problemami i mają wspólne oczekiwania. Taka sytuacja stwarza dogodne warunki do wymiany doświadczeń, daje możliwość współpracy dla harmonijnego włączenia sześciolatków w społeczność szkoły.

3. Cele ogólne i szczegółowe:

Cele ogólne:

 • Rozpoczęcie stałej współpracy szkoły z przedszkolami.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Zminimalizowanie stresu przyszłych uczniów związanego z rozpoczęciem nauki w szkole.

 Cele szczegółowe:

 • Rozładowanie lęków i obaw związanych z pójściem do szkoły.
 • Zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera.
 • Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa.
 • Kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.
 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką funkcjonowania szkoły.
 • Zachęcanie dzieci do nauki języka niemieckiego.
 • Zachęcanie dzieci do nauki języka angielskiego.
 • Organizowanie zajęć otwartych.
 • Wspólne przeżywanie różnych uroczystości.

4. Formy i terminy realizacji celów programu:

 

Lp.

FORMA

1

Akceptacja programu przez dyrekcję placówek oraz nauczycieli przedszkola i szkoły.

2

Spotkanie dzieci sześcioletnich ze szkołą podczas Dnia Otwartego.

3

Uczestnictwo dzieci przedszkolnych w zajęciach
z informatyki

4

Uczestnictwo dzieci przedszkolnych w lekcjach otwartych.

5

Wspólne oglądanie „Jasełek szkolnych”

6

Zabawy logopedyczne

7

Wspólne spotkanie kolędowe

8

Zabawa karnawałowa

9

Zabawa z językiem angielskim/hiszpańskim.

10

Zajęcia ruchowe w świetlicy szkolnej

11

Seans filmowy 3D

12

Gry i zabawy sportowe

13

Uczestnictwo dzieci z przedszkola w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

5. Ewaluacja:

 

Ewaluacja programu zostanie dokonana w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej przez nauczyciela. Narzędziem ewaluacji będzie ankieta zawierająca pytania dotyczące pierwszych dni nauki i emocji z tym związanych.  Jeśli po analizie ankiet okaże się, że uczniowie, którzy brali udział w programie milej wspominają pierwsze dni nauki, mniej bali się szkoły to znaczy, że cel został osiągnięty.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie