Plan działań na lata 2012/2014

                                 

 • Zorganizowanie tablicy/kącika Comeniusa w każdej ze szkół
 • Wizyta w szkole w Hiszpanii
 • Stworzenie strony internetowej
 • Nawiązanie korespondencji pomiędzy klasami ( listy, e-maile)
 • Przygotowanie prezentacji o szkole i okolicy
 • Wycieczka do średniowiecznego zamku
 • Nauka o średniowieczu zintegrowana z wszystkimi przedmiotami w szkole
 • Prezentacja produktów wytworzonych i promocja projektu ( luty 2013)
 • Wizyta w szkole w Anglii
 • Wycieczka do Instytucji /Muzeum Techniki i Nauki
 • DVD działań na temat średniowiecza
 • Wizyta w szkole we Włoszech
 • Ewaluacja projektu
 • Projekt maskotki projektu
 • Wizyta w szkole w Bułgarii
 • Nauka o wynalazkach i odkryciach zintegrowana ze wszystkimi przedmiotami
 • Wycieczka do miejsca nowoczesnej architektury
 • Wizyta w szkole w Holandii
 • Projekt nowoczesnego, ekologicznego miasta ( energia odnawialna)
 • Wizyta w szkole w Polsce
 • Komiks z maskotką, jako bohaterem
 • Ewaluacja projektu

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie