Home » Promocja zdrowia » Profilaktyka uzależnień » Żyć w zgodzie ze sobą

Żyć w zgodzie ze sobą

„ Żyć w zgodzie ze sobą”- to program profilaktyczny Stowarzyszenia Animatorów Trzeźwości, zrealizowany w klasie 3a przez Annę Nowicką w kwietniu- maju 2013 r.
Program zawierał scenariusze 10 lekcji, poruszających różne tematy takich jak: radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji, świadomość własnych mocnych stron,, zachowania asertywne. Program ten oparty jest na filozofii wzmacniania tych kompetencji, które chronią człowieka przed wchodzeniem na ścieżkę uzależnień.
W programie posłużono się przykładami postaci dwojga bohaterów: Uli i Wojtka, którzy towarzyszą dzieciom w poznawaniu kolejnych tematów. Są to przewodnicy po programie, dzieci poznają ich historie, kłopoty oraz sposoby rozwiązywania problemów.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie