Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2015/2016 » Wyjście do parku, obserwacje przyrodnicze, zajęcia ruchowe na placu zabaw

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie