Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2015/2016

Zajęcia w j.anglieskim w siwetlicy szkolnej

My house – Mój dom

Podczas świetlicowych zajęć z języka angielskiego dzieci poznawały nazwy pomieszczeń oraz przedmiotów znajdujących się w domu. Grały w grę językową z wykorzystaniem kart „Memory”. Wysłuchały również historyjkę obrazkową o domu, by następnie uczestniczyć w zabawie językowej w oparciu o historyjkę przy plakacie z naklejką. Kolejnym etapem była nauka piosenki o domu z użyciem kart obrazkowych i kolorowanie szablonów przedstawiających dom.

English with Max – Angielski z Maksem

Podczas kilku świetlicowych zajęć z języka angielskiego dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały z płyt CD bajek o przygodach zabawnej dżdżownicy o imieniu Maks: „Max goes for a walk” („Maks idzie na spacer”), „Max has a picnic” („Maks urządza piknik”), „Max plays hide and seek” („Maks bawi się w chowanego”), „Max takes the train” („Maks jedzie pociągiem”). Ciekawe opowiadania zaznajomiły uczniów z angielskimi słowami, zwrotami i zdaniami.

Let’s go to the ZOO! – Chodźmy do ZOO!

Zajęcia świetlicowe z języka angielskiego dotyczące zwierząt mieszkających w ZOO miały na celu naukę wyliczanki o zwierzętach oraz formułowanie pytania o czyjeś samopoczucie i udzielanie odpowiedzi. Podczas zabawy językowej wybrany uczeń swoim zachowaniem próbował naśladować konkretne zwierzę, natomiast pozostałe dzieci odgadywały po angielsku nazwę zwierzęcia.

Pierwszy motylek

Podczas zajęć świetlicowych dotyczących najpiękniejszej pory roku – wiosny dzieci miały okazję ćwiczyć płynne czytanie. Chętni uczniowie czytali na głos wiersze o wiośnie, a następnie uczestniczyli w pogadance na temat każdego wiersza. Dzięki tej aktywności dzieci miały okazję poznać wybrane ciekawostki przyrodnicze, a także rozbudzić swoją wrażliwość na piękno przyrody. Końcową aktywnością było pokolorowanie kolorowanek przedstawiających wiosenne kwiaty i motyle.

Wielkanoc

W czasie świetlicowych zajęć odnoszących się do Świąt Wielkanocnych uczniowie wypowiadali się na temat symboliki świąt oraz znanych im polskich zwyczajów wielkanocnych. Poznawali również tradycje wielkanocne panujące w Wielkiej Brytanii. Dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce świątecznej przy użyciu różnych technik.

Spring – Wiosna

W ramach świetlicowych zajęć z języka angielskiego uczniowie poznawali słowa związane z wiosną przy wykorzystaniu zabaw językowych. Uczyli się rymowanki z nimi związanej, a także piosenki.

Animals – Zwierzęta

W czasie świetlicowych zajęć z języka angielskiego dzieci poznawały i utrwalały nazwy zwierząt. Gry i zabawy językowe odbywały się przy użyciu kart do gry „Memory”, kart obrazkowych oraz plakatu przedstawiającego zwierzęta. Uczniowie uczyli się opisywać ustnie dane zwierzę, a także śpiewać piosenkę o zwierzętach mieszkających w dżungli.

Spring meadow – Wiosenna łąka

Podczas zajęć z języka angielskiego odbywających się w świetlicy dzieci uczyły się nazw owadów i niektórych roślin pojawiających się na wiosennej łące. Jednym z ćwiczeń językowych było rozwiązywanie krzyżówki, uczniowie próbowali również w kilku zdaniach opisać wybranego przez siebie owada. Następnie kolorowali obrazki ukazujące danego owada lub roślinę. Na koniec wykonana została praca plastyczna na dużym bristolu przedstawiająca majową łąkę- słownik obrazkowy. Dzieci przyklejały angielskie słowa pod odpowiednimi obrazkami.

The weather and clothes – Pogoda i ubrania

W czasie świetlicowych zajęć z języka angielskiego dzieci uczyły się określać pogodę wraz z piosenką, wysłuchały także historyjki obrazkowej o pogodzie i dobieraniu do niej odpowiednich części garderoby. Ponadto uczniowie wykonywali zadania na kartkach zgodnych ze wspomnianą tematyką, a także projektowali części garderoby według własnego pomysłu.

I’m gonna be a pilot. – Zamierzam być pilotem.

Tematem świetlicowych zajęć z języka angielskiego były ulubione zawody dzieci. Uczniowie poznawali angielskie nazwy wybranych zawodów i uczyli się rapu o zawodach. W kolejnym etapie zajęć dzieci odpowiadały całym zdaniem na pytanie ”What you gonna be?” („Kim zamierzasz być?”), określając ulubiony zawód np. ”I’m gonna be a fireman.” („Zamierzam być strażakiem”). Na koniec zajęć uczniowie uczestniczyli w zabawie ruchowej do piosenki o farmerze.

Podczas świetlicowych zajęć z języka angielskiego dzieci utrwalały nazywanie zabawek. Ponadto wysłuchały historyjki obrazkowej zawiązanej z zabawkami, by później uczestniczyć w zabawie przy plakacie z naklejkami mającej na celu utrwalenie poznanych struktur zdaniowych.

Colours- Kolory

Podczas świetlicowych zajęć z języka angielskiego wiele radości sprawiły dzieciom zabawy językowe z chustą animacyjną. Uczniowie utrwalali nazywanie kolorów podczas zabaw ruchowych, a także w czasie gry w kolory z piłką.

 

Zajęcia czytelnicze w SOSW Nr 1, zabawy na placu zabaw

Zajęcia integracyjne w SOSW Nr 1- wspólne zabawy przy muzyce

Zajęcia przyrodniczo- ruchowe w Parku Miejskim

Piknink w SOSW Nr 1

Zajęcia czytelniczo- integracyjne w Bibliotece Miejskiej

Inauguracja XV Tygodnia Czytania w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej

Wyróżnienie dla Ingi Czerw za udział w Międzyświetlicowym Konkursie Stroików Wielkanocnych

Wyjście do parku

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie