Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2018/2019

Zwiedzamy Przemyskie Podziemia

Dnia 4 czerwca 2019 r. w ramach zajęć w świetlicy szkolnej uczniowie zwiedzali Rynek naszego miasta z podcieniami i podziemia. Poznawali historię miasta, herbu oraz zwiedzali podziemia. Był też czas na chwilę zabawy przy fontannie.

ZABAWY TANECZNE Z SZARFĄ

KREATYWNA ZABAWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Czas w świetlicy szkolnej spędzamy na różne sposoby. Uczniowie wzajemnie współpracują w zespołach, prezentują własne zainteresowania. Dziewczynki z klasy 2a:
S. Banaś, M. Charchan, M.Kajpust, A. Ossolińska, Z. Falger pod opieką pani Lucyny Babskiej przygotowują i prezentują układ taneczny „Witamy wiosnę”. Nauczycielka inspiruje grupę do pisania i prezentacji własnych wierszy. Chłopcy chętnie tworzą konstrukcje z klocków i lubią różne gry dydaktyczne.

„MAJOWA ŁĄKA” – praca plastyczna zbiorowa

Zajęcia przyrodnicze w Parkach Krajobrazowych

Dnia 29 marca 2019 r. uczniowie ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej udali się na kolejne zajęcia przyrodnicze do siedziby Parków Krajobrazowych. Tematem zajęć były różnice między wróblem a mazurkiem oraz znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt. Zajęcia poprowadziła Pani mgr inż. Małgorzata Tarczyńska-Góra – Główny Specjalista d/s edukacji, turystyki i rekreacji.

Dbamy o naszą kondycję fizyczną- zajęcia w Parku Miejskim z Panią Małgosią

Udział w turnieju warcabowym w SP17

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Miejskiej

Turniej warcabowy w świetlicy szkolnej

Dbamy o środowisko wodne 22.03.2019r. Światowy Dzień Wody-

Cykl zajęć w świetlicy poświęcony ochronie środowiska wodnego.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie