Home » Z życia biblioteki » Rok szkolny 2014/2015 biblioteka

Konkurs

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 -6.
Prace będą oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
klasy 1 – 3 i klasy 4- 6.
Technika wykonania prac – dowolna.
Format prac: A 4.
Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 15.12.2014

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie