Home » Aktualności świetlicy szkolnej » Dzień pszczół

Dzień pszczół

Dnia 20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Został on ustanowiony przez ONZ w 2013 roku z inicjatywy Słowenii. Celem tego dnia jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Warto pamiętać, że pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia.

Uczniowie w ramach zajęć w świetlicy obejrzeli film edukacyjny o pszczołach, z którego dowiedzieli się jak wygląda życie pszczół w ulu i kto jaką rolę w nim pełni. Uczniowie  dzielili się pomysłami jak chronić te pożyteczne owady. Wymieniali się  też informacjami na temat różnych gatunków miodu. Na zajęciach plastycznych każdy narysował swoją pszczołę.

 (informacje zaczerpnięto ze strony: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/swiatowy-dzien-pszczol-pamietajmy-o-pozytecznych-owadach)

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie