Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2013/2014 » Konkurs Grunt to dobre wychowanie

Konkurs Grunt to dobre wychowanie

23 czerwca odbył się w świetlicy konkurs Grunt to dobre wychowanie, który zamykał cały rok współpracy z pedagogiem. Konkurs był dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Spotkanie przygotowała i prowadziła Pani pedagog Renata Bienia.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie