Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2010/2011 w świetlicy » Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej

11.04.2011 r. uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Miejską.

W czytelni wysłuchaliśmy fragmentu książki Historia Żółtej Ciżemki. Potem odbyło się spotkanie z rodzimym rzeźbiarzem Panem Marianem Zubem, który opowiadał o swoich rzeźbach i pasji podróżowania. Jedna z rzeźb Pana Mariana znajduje się w parku kolo Domu Ogrodnika.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie