Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2017/2018 » Zajęcia w siedzibie Parków Krajobrazowych

Zajęcia w siedzibie Parków Krajobrazowych

Dnia 12 lutego 2018 r. grupa uczniów ze świetlicy pod opieką Pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyła w zajęciach przyrodniczych w siedzibie Parków Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego. Uczniowie poznali cele i zadania parku oraz najważniejsze gatunki roślin i zwierząt na Pogórzu Przemyskim. Zajęcia prowadziła pani mgr inż. Małgorzata Tarczyńska Góra – Główny Specjalista d/s edukacji, turystyki i rekreacji.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie