Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2016/2017 » Zajęcia przyrodnicze w Parkach Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego

Zajęcia przyrodnicze w Parkach Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego

Dnia 6 czerwca 2017 r. grupa uczniów pod opieką pani Małgorzaty Banickiej udała się na kolejne zajęcia przyrodnicze do siedziby Parków Krajobrazowych Pogórza Przemyskiego. Tematem zajęć były zwierzęta chronione występujące na obszarze Polski. Uczniowie obejrzeli film, a następnie mogli się wykazać wiedzą zdobytą w ciągu całego roku odpowiadając na pytania z koła fortuny.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie