Home » Z życia świetlicy » Rok szkolny 2016/2017 » Zajęcia przyrodnicze w siedzibie Parków Krajobrazowych

Zajęcia przyrodnicze w siedzibie Parków Krajobrazowych

 Zajęcia przyrodnicze w siedzibie Parków Krajobrazowych-02.03.2017 r.

Dnia 02.03.2017 r. grupa uczniów za świetlicy pod opieką pani Małgorzaty Banickiej uczestniczyła w kolejnych zajęciach w siedzibie Parków Krajobrazowych. Tematem zajęć były wybrane gat. zwierząt występujących na Pogórzu. Pani  Małgorzata Tarczyńska-Góra – Główny Specjalista d/s edukacji, turystyki i rekreacji prezentowała dzieciom wybrane gatunki zwierząt  żyjące na naszym terenie. Uczniowie z bliska mogli zobaczyć zająca, lisa, dzięcioła, sowę i  kunę domową.Zapoznać się z ich budową i zwyczajami poszczególnych gatunków.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie