Home » AKTYWNA 11 » Projekt FIO 2012 » PRZYRODA

PRZYRODA

Zajęcia prowadzone są w celu rozwijania zaciekawienia światem przyrody, rozbudzenia pasji poznawczych oraz rozwijania umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, poprzez prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz wykonywanie ciekawych  ćwiczeń i doświadczeń.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie