Home » AKTYWNA 11 » Projekt FIO 2012 » TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA

Celem zajęć jest opracowanie scenariuszy teatralnych na podstawie tekstów literackich, praca związana z lektura, przygotowanie spektakli, ćwiczenia związane z kulturą żywego słowa, prezentacja dokonań, utworów literackich z pośród dostępnej literatury dziecięcej, praca z tekstem ze szczególnym uwzględnieniem poprawnej wymowy, dykcji i ekspresji.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie