Home » AKTYWNA 11 » Projekt FIO 2012 » KOŁO TURYSTYCZNE

KOŁO TURYSTYCZNE

W czasie zajęć pogłębiana jest wiedza o regionie z uwzględnieniem miasta Przemyśla, wyrabiane są nawyki korzystania z oferty muzeów poprzez wycieczki, prace z tekstem źródłowym i ikonograficznym. Organizowane są rajdy i wycieczki krajoznawcze.

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie