Home » AKTYWNA 11 » Projekt FIO 2012 » MATEMATYKA

MATEMATYKA

W czasie zajęć rozbudzane są  zainteresowania matematyczne, poszerzana jest wiedza potrzebna w życiu codziennym. Uczniowie korzystają z programów komputerowych, rozwiązują zadania matematyczne stosując różne techniki.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie