Home » AKTYWNA 11 » Projekt FIO 2012 » JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK NIEMIECKI

Kurs przygotowujący do egzaminu Fit in Deutsch 1 prowadzony będzie  od października 2014 do czerwca 2015 roku w oparciu o program autorski  i podręcznik ich und du dla klasy 4 [WSZPWN]oraz Wir neu 1 dla klasy 4 [LektorKlett].

 Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest efektywne przygotowanie uczniów do międzynarodowego egzaminu Fit in Deutsch 1, potwierdzającego następujące umiejętności językowe:

  • rozumienie wypowiedzi w sytuacjach życia codziennego, prostych pytań, wiadomości przekazywanych przez telefon, informacji  radiowych i krótkich rozmów,
  • wyszukiwanie najważniejszych informacji w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,
  • pisanie krótkich wypowiedzi na własny temat,
  • przedstawianie się i odpowiadanie na pytania dotyczące własnej osoby,
  • zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi w trakcie rozmów na tematy dotyczące własnej osoby i najbliższego otoczenia,
  • formułowanie typowych próśb, apeli lub pytań w sytuacjach życia codziennego i reagowanie na nie.

Celem kursu jest również kształtowanie postaw samodzielności, otwartości na język i kulturę niemieckiego obszaru językowego oraz na współpracę w grupie poprzez rozwijanie następujących umiejętności:

  • dokonanie samooceny oraz wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad  językiem,
  • współdziałanie w grupie, np. w pracach projektowych,
  • korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również przy pomocy technologii

informacyjno-komunikacyjnych,

  • stosowanie strategii komunikacyjnych i strategii kompensacyjnych w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta jakiegoś wyrazu.

 Ważnym aspektem kursu jest  kształtowanie w uczniach świadomości językowej, pozwalającej na dostrzeganiu podobieństw i różnic między językami.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie