Home » Aktualności

Drop of water – reflection of culture – spotkanie na Litwie

W dniach od 11 do 15 września 2017r. ośmioosobowa grupa uczniów klas siódmych wraz z dziesięciorgiem uczniów z gimnazjum im. Tomo Noraus-Naruševičiaus z Krokaliaukis brała udział w pouczających warsztatach edukacyjnych zatytułowanych „ Drop of water –reflection of cultures”.

Projekt, sfinansowany przez Litewsko-Polski Fundusz Wymiany Młodzieży, dotyczył zagadnienia wody w aspekcie ekologii, geografii, kultury, tradycji i sztuki. Jego koordynatorką z ramienia Litwy jest Alma Sorakiene, nauczycielka z  gimnazjum w Krokialaukis. Polskę reprezentowała Małgorzata Łupicka ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. H. Jordana w Przemyślu.

Uczniowie, zakwaterowani w uroczym Girinio sodyba w Sudvajų koło Olity, mieli wiele okazji aby wykazać się znajomością geografii, ekologii i kultury, zaprezentować sobie nawzajem  elementy lokalnego folkloru oraz poznać legendy i podania  swoich krajów dotyczące rzek, jezior i morza. Malowali pejzaże, wykonywali kartki malując „na wodzie”, projektowali logo programu oraz wykonywali lalki w ludowym stroju regionu Dzukija. Poznawali również lokalna przyrodę czasie gry w podchody i wycieczki do Meteliai Region Park oraz uzdrowiska Birsztany.

Podsumowaniem pracy jest książka zawierająca ilustracje i wyniki badań uczestników projektu. W ostatni wieczór pobytu na Litwie wszyscy podarowali sobie nawzajem drobne pamiątkowe upominki.

 

 

Święto Ulic

10 września Jedenastka wzięła udział w Święcie Ulic. Dzieci do występów przygotowały pani Beata Kosicka-Siwak, pani Anna Dryniak oraz pani Małgorzata Jefimow. Po południu Uczniowie naszej szkoły wraz z panią Anetą Jabłońską, Karoliną Popowicz-Kosterkiewicz i panią Anną Pająk prezentowali stacje doświadczalne projektu DEMO.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4. września uczniowie oraz grono pedagogiczne uroczyście rozpoczęły nowy rok szkolny 2017/2018. W tym roku do społeczności uczniowskiej dołączyło 52 uczniów z klas 1a oraz 1b oraz, po raz pierwszy, klasy siódme. Najmłodsi złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na ucznia klasy pierwszej. Wraz z wychowawczyniami, p. Renatą Bieliszak i p. Joanną Belińską rozpoczynają swoją przygodę w szkole.

Pani dyrektor, Beata Kosicka – Siwak, życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły wytrwałości w pracy w nowym roku szkolnym.

 

Spotkanie z pierwszakami

Mimo, że rok szkolny zaczyna się 4 września, już dziś, pierwszego września 2017 roku uczniowie klas pierwszych przyszli do swojej nowej szkoły. Zebranych powitała pani Dyrektor Beata Kosicka-Siwak oraz nauczyciele uczący w klasach pierwszych. Uczniowie poznali wychowawczynie, kolegów i koleżanki, zobaczyli szkołę i usiedli pierwszy raz w swoich ławkach. Było to ogromne przeżycie dla wszystkich.

 

 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

4 września 2017 roku zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Plan:

1. 8.00 Msza Święta w Kościele Ojców Karmelitów w Przemyślu

2. 9.00 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

3. Spotkanie z wychowawcami

Klasy I

Dyrekcja szkoły  oraz wychowawcy kl. I
serdecznie  zapraszają  rodziców wraz  z dziećmi
na spotkanie organizacyjne
w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 16:30 w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie