Home » Aktualności » Matematyka na języku polskim – nasze aktywności

Matematyka na języku polskim – nasze aktywności

W ramach programu innowacyjnego „Na tropie matematyki na języku polskim” realizowane były różnorodne zadania matematyczne m.in. trimino, dzięki któremu uczniowie utrwalali wiadomości na temat środków stylistycznych; sudoku, szyfry, zabawa w klasową kawiarenkę, tangramy, lapbooki, gry planszowe. Przykładem działań uczących logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania, planowania i dostrzegania zależności było kodowanie, tworzenie makiet, czy też sporządzanie przepisów kulinarnych. Celem projektu było wprowadzenie na lekcjach języka polskiego elementów rozwijających logiczne myślenie, wykorzystywanie i tworzenie informacji, rozumowanie i argumentowanie. Program realizowała p. Aneta Pomianek-Zwierkowska przy współpracy z nauczycielem matematyki p. Rafałem Hamryszczakiem, który tworzył zadania tekstowe do omawianych lektur szkolnych. Poniżej przykłady niektórych aktywności.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie