Home » Archiwum » Rok szkolny 2017/2018 » Wycieczka przedmiotowa z geografii

Wycieczka przedmiotowa z geografii

W dniach 11 i 12 maja odbyły się wycieczki przedmiotowe z geografii.
Cele:
-realizacja programu innowacji pedagogicznej pt. „Podstawy geografii fizycznej z elementami krajoznawstwa i turystyki”
-promocja aktywnego wypoczynku i turystyki
-integracja młodzieży

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie