Home » Aktualności » WYGRAJMY ZE SMOGIEM!

WYGRAJMY ZE SMOGIEM!

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizacji projektów związanych z walką ze smogiem oraz ze zmianami klimatycznymi na Ziemi – WYGRAJMY ZE SMOGIEM, ESA, KLIMADA 2.0. Dzięki informacjom prezentowanym na różnych zajęciach z platformy eduESA uczniowie zdają sobie coraz bardziej sprawę z w/w zagrożeń.
Stan powietrza przy naszej szkole analizują dzięki odczytom z zamontowanego miernika jakości powietrza.

Film – Czyste powietrze = Zdrowi ludzie

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie