Home » Aktualności » „Biegniemy z pomocą innym”

„Biegniemy z pomocą innym”

Biegniemy z pomocą innym to innowacja pedagogiczna realizowana przez nauczycielkę wychowania fizycznego p. Anetę Buczak. Głównym założeniem tej innowacji jest kształtowanie  u dziewcząt klas siódmych postaw wyrażających się w gotowości do niesienia pomocy innym. Uczennice bez problemu opanowały w sposób teoretyczny i praktyczny elementy udzielania pierwszej pomocy: pozycję boczną ustaloną, resuscytację krążeniowo-oddechową, opatrywanie ran i złamań. Umiejętności te opanowały wzorowo.

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie