Home » Archiwum » Rok szkolny 2017/2018 » Konkurs historyczny „Przemyśl moja mała Ojczyzna”

Konkurs historyczny „Przemyśl moja mała Ojczyzna”

 27.04.2018 r odbył się w naszej szkole po raz XVI konkurs historyczny Przemyśl moja mała Ojczyzna. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań historią własnego miasta-małej Ojczyzny oraz kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodych ludzi.

Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.

Do konkursu przystąpiło 11 szkół: SP 6, SP14, SP Heleny Modrzejewskiej, SP z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, SP w Ostrowie, SP w Krównikach, SP w Grochowcach, SP w Medyce, SP w Stubnie, SP w Ujkowicach  i drużyna gospodarzy z SP 11.
W skład jury zasiedli: P. Ewa Koniewicka – pracownik Muzeum  Narodowego Ziemi Przemyskiej,  P.  Brunon Lemek – doradca metodyczny PCEN-u. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test z historii miasta Przemyśla, rozpoznać zabytki na podstawie opisu oraz fotografii, czytać plan miasta, ułożyć puzzle z wybranym zabytkiem oraz opowiedzieć wylosowaną legendę autorstwa J. Błońskiego. Na podstawie uzyskanych punktów

            I miejsce zajął zespół z SP z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia

Absolwentów I LO w składzie:

                        Oliwia Polańska

                        Aleksandra Ligęza

                        Bartłomiej Musz

            II miejsce zajął zespół z SP w Stubnie  w składzie:

                         Magdalena Mokrzycka

                        Emilia Matwijec

                        Kamila Szpunar

III miejsce zajął zespół z SP w Ostrowie w składzie:

                        Kacper Zagulak

                        Remigiusz Maciewicz

                        Wojciech Kuchła

Tego samego dnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ukazującego walory miasta Przemyśla. Komisja w składzie: P. Brunon Lemek, P. Ewa Koniwicka wyłoniła  zwycięzców.

I miejsce zajął

Szymon Jabłoński z SP11 w Przemyślu

II miejsce

Natalia Kowalska z SP w Ujkowicach

III miejsce

            Mateusz Czapliński  z SP w Ostrowie

Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Wydział Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury, Poseł na Sejm RP P. Marek Rząsa, Stowarzyszenie Aktywna Jedenastka, Rada Rodziców przy SP11.

Konkurs przygotowały: Małgorzata Banicka i Elżbieta Oleszek nauczyciele z SP11 w Przemyślu.

 

 

Bierzemy udział w programie

Bierzemy udział w programie